İtiraz prosedürü ve İdari mahkemeye başvuru

Üstte belirttiğimiz gibi IND başvuruyu reddederse, verilen olumsuz karara karşi Hollanda İdari Kanunu ve Hollanda Yabancılar Yasasına dayanarak, resmi itiraz hakkı bulunmaktadır.

Itiraz dilekçesi, itiraz gerekçeleriniz sıralanarak ve (muhtemelen) ek belgeler eşliğinde, kararı veren IND kurumuna sunulmalıdır.

Itiraz prosedürünün süresi genelde 3-6 aydır. Özelliklerine göre dosyadan dosyaya bu süre değişkenlik göstermektedir ama itiraz dosyalırının çoğunluğunda başvuru sahibi ve vekilinin itirazlarını sözlü olarak paylaşması ve açıklaması amacıyla IND İtiraz Komisyonu nezdinde duruşma yapılmaktadır.

Yapılan itiraz üzerine IND karar vererek itirazınız karara bağlamak zorundadır. Itiraz üzerine verilecek karar olumlu veya olumsuz olabilir. Olumlu olduğunda oturum hakkınızı elde etmiş olursunuz.

Itirazlarınız reddedilirse, IND kararında reddetme gerekçeleri açıkça belirtilmelidir. Böyle bir durumda, IND tarafından verilen red kararına karşı, Bölge İdare Mahkemesine itiraz hakkı bulunmaktadır.