Kriterler ve şartlar

Ankara Anlaşması, ticari oturum için uyulması gereken kriterler ve şartlar

Hollanda’da iş kurarak (ticari) vize/oturum almak isteyen Türk vatandaşlarının oturum vizesine (MVV vizesi, provisional visum) başvurması için yerine getirilmesi gereken belirli şartlar mevcuttur. Hollanda’nın uyguladığı Ankara Anlaşması şartları genel şartlar ve özel şartlar olarak ikiye ayrılmaktadır;

Genel koşullar:

1- Geçerli bir pasaportunuzun olması.
2- Bağımsız çalışan olarak geçici çalışma amacını taşıyan bir geçici oturum ve yurda giriş vizesine (mvv) sahip olmanız.
3- Kamu düzeni ve ulusal güvenlik açısından herhangi bir tehdit oluşturmamanız. Bu kapsamda adli sicil kaydınızın temiz olması, kısacası herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olunmaması zaruridir.

Özel koşullar:

4- Çalışmalarınızla Hollanda’nın gerçek bir (ekonomik) ihtiyacını karşılıyor olmanız;
5- Çalışmalarınız sayesinde geçiminiz için yeterli kaynakları kalıcı ve bağımsız olarak sağlıyor olmanız.
6- Çalışmaların ve girişimin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi, donanım ve liyakata sahip olup, gerekli koşulları karşılıyor olmanız. Bunun anlamı, gerekli yasal izinlere sahip olmanızdır.

Ticari vize/oturum alınması için geçerli olan kriterler/şartlar

  • Ana kriter: girişiminizin/kuracağınız işin/şirketin Hollanda ekonomisine (ek) katkı sağlayacağını kanıtlamanız gerekmektedir. Bunun anlamı: girişiminizin Hollanda’da bir ihtiyacı karşıladığı ve Hollanda ekonomisine pozitif bir katkısının olacağıdır.
  • Girişiminizin, faaliyette olacağı özel sektör ve pazar üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması gerekir.
  • Girişiminizin hizmet sektörü üzerinde de olumsuz bir etkisi olmamalıdır. Örneğin, girişiminiz işsizliğin fazla olduğu bir sektörde çalışmalar yapmak istediginde, olumsuz karar verilir.
  • Girişiminizin Hollanda’nın gerçek bir çıkarını karşıladığı, başvuruyla birlikte verilmesi gereken işletme planı (business plan) yoluyla kanıtlanmalıdır.
  • Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) iş planının eksiksiz olup olmadığını kontrol eder. Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) daha sonra iş planını Hollanda Girişimci Destek Dairesine (RVO) gönderir ve bu kurumdan bir tavsiye raporu düzenlenmesini talep eder. Hollanda Girişimci Destek Dairesi (RVO) girişiminizin Hollanda açısından gerçek bir çıkara hizmet edip etmediğini değerlendirir.
  • RVO kurumu Hollanda Ekonomi Bakanlığına bağlı bir uzman kurumdur ve bu tür davalarda/başvurularda ekonomik katkı kriterini denetler ve değerlendirir.
  • RVO tarafınca hazırlanan tavsiye raporu, ticari oturum verilip verilmemesi açısından en önemli ve belirleyici unsurdur!