Müracaat prosedürü

Ankara Anlaşmasına dayanarak ticari oturum müracaatı prosedürü nasıl başlatılır?

Başvuruyu değerlendiren kurum IND’dir (Hollanda Göc ve Vatandaslik Dairesi). Başvurunun kendisi ise Hollanda Başkonsolosluğu veya Hollanda Büyükelçiliği nezdinde yapılmalıdır.

Başvuru için gerekli tüm evraklar temin edildikten sonra, Başkonsolosluk veya Büyükelçilik nezdinde resmi müracaat yapılır.

Başkonsolosluk veya Büyükelçilik başvurunuzu doğrudan Hollanda’ya IND kurumuna iletir ve IND tarafından başvuru dosyanız değerlendirmeye alınır. IND değerlendirme aşamasında, genelde sizinle irtibata geçerek, ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Başvuruların çoğunlugunda IND kurumu müracaatın ana kritere (yukarda belirttiğimiz gibi, Hollanda ekonomisine ek katkı sağlama kriteri) uyumun belirlenmesi icin RVO kurumuna tavsiye raporu düzenlemesi için başvuru dosyanızı iletir. RVO özellikle işletme planını/business plan baz alarak, başvurunuzun Hollanda ekonomisi açısından gerçek bir çıkar ve ihtiyaca hizmet edip etmedigini değerlendirir.

RVO kurumunun hazırladığı tavsiye raporu ‘positief’ (olumlu) ise, IND başvurunuzu kabul eder ve oturum hakkını elde edersiniz.

Ancak tavsiye raporu ‘’negatief’’ (olumsuz) görüş belirtirse, IND RVO tarafından düzenlenen tavsiye raporunu avukatınıza göndererek, başvuru sahibinden raporla ilgili görüş (zienswijze) talep eder. Avukatınız aracılığı ile bu görüş IND’ye iletildikten sonra, IND tarafından olumlu veya olumsuz karar verilebilir. IND bu aşamada karar veren yetkili kurumdur. Olumsuz karar halinde başvurunuz reddedilmiş olur. Olası red kararına karşı Hollanda İdari Kanunu ve Hollanda Yabancılar Yasası gereği idari itiraz hakkı bulunmaktadır.