Çalışma/İş Hukuku

Köse hukuk bürosu’nun uzmanlık alanlarından biri çalışma/iş hukukudur. Hollanda’da Çalışma ve iş hukukunun içeriği cok karmaşık olmasının yanısıra sürekli değişikliğe uğramaktadır. İş/Çalışma hukuku aynı zamanda işçi ve işveren arasındaki karşılıklı haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını içermektedir. Uygulamada bu konularla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Köse hukuk bürosu bu gibi durmularda ve sorunlarda gerek işçiye gerekse işverene avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Işçi ve işveren arasında Iş sözleşmeleri düzenlemek ve değerlendirmek de Köse hukuk bürosu’nun sunduğu hizmetler arasındadır.