Oturum ve vize

Köse Hukuk Bürosu olarak özellikle Uluslararası Göçmen ve Vatandaşlık Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku konusunda uzmanlaşmıştır. Avukatlarımızdan Ejder Köse ve Ali Durmuş bu alandaki çalısmalarıyla önemli başarılara imza atmışlardır. Hollanda mahkemelerinden Türk vatandaşlarımızın ve firmalarının haklarını geliştiren birçok emsal kararları vermesine sebep olmuşlardır.

 

2009 yılında avukatlarımız Ejder Köse ve Ali Durmuş’un iki davası AB Adalet Divanı’na intikal etmiştir nihayetinde 9 Aralık 2010 ( Toprak ve Oğuz kararı ) ve 29 Mart 2012 tarihinde ( Kahveci ve İnan kararı ) müvekkillerimiz ve vatandaşlarımızın lehine sonuçlanmıştır.

 

Bunun dışında Hollanda mahkemeleri nezdinde yüksek oturum harçlarının düşürülmesinde ( Avrupa Adalet Divani 29 Nisan 2010 tarihli Komisyon vs Hollanda kararı sonucu ), Türk vatandaşlarına uygulanan zorunlu uyum sınavı ve kurslarının kaldırılmasına sebep olan 16 Ağustos 2011 tarihli Yüksek İdare Mahkemesi kararına imza atmışlardır. Bu alandaki başarılarımızı bu internet sitemizdeki medya bölümünde okuyabilirsiniz.

 

Köse Hukuk Bürosu olarak dünyanın her yerinde bulunan tüzel kişiliklere, şirketlere ve varlıklı gerçek kişilere ikinci bir vatandaşlık elde etmek için danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Özellikle mevcut vatandaşlıkları sebebiyle dünyanın birçok yerinde vize ve oturum engeliyle karşılaşan müvekkillerimiz için başta St. Kitts & Nevis Federasyonu olmak üzere çeşitli alternatifler sunmaktayız. Bunun yanı sıra Birleşik Krallık ( İngiltere ) tarafından sunulan cazip oturum ve vize imkanları ile ilgili deneyim ve birikime sahip avukatlarımız size en uygun çözümü bulmakta yardımcı olacaklardır. Böylece varlıklı müvekkillerimizin belirtilen ülkelere yatırım yaparak vize ve oturum sorunu yaşatmayan bir ikinci vatandaşlık sahibi olmasında yardımcı olabiliyoruz.

 

AB ve Hollanda içinde faaliyet gösteren şirketlere yüksek eğitim almış kalifiye eleman ve personel çalıştırma alanında danışmanlık hizmeti sunarak çeşitli ülkelerin özel kanunları ve programları çerçevesinde bu müvekkillerimize özel oturum ve vize almakta deneyim ve birikime sahip olarak hizmet sunmaktayız. Örnek olarak Hollanda’nın ‘Kennismigrant’ ( Kalifiye Eleman ) programını gösterebiliriz. Bu konuda Hollanda Adalet Bakanlığı Yabancılar ve Göçmen Dairesi ( IND ) nezdinde akreditasyonumuz mevcuttur.

 

Avukatlarımızın ayrıca Türkiye-AB Ortaklık Hukuku alanında önemli hukuk platformlarında ve kongrelerinde bilimsel çalışma yapıp makaleleri yayınlanmıştır. Bu yayınlarımızı ve makalelerimize Mesleki Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Türk vatandaşlarımızın 1963 Ankara Antlaşması, 1970 AET-Türkiye Katma Protokolü,
AET-Türkiye 2/76 OKK, AET-Türkiye 1/80 OKK ve AET-Türkiye 3/80 OKK gereği AB vatandaşlarına yakın ve eşit hakları vardır. Ayrıca AB Adalet Divanı içtihadı (özellikle 2003 Abatay, 2007 Tüm ve Dari, 2009 Soysal ve Şahin kararlari gereği) sonucunda Türk vatandaşlarının ( işadamları ve hizmet sunucuları ) AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı bulunmaktadır. Türk sirketlerinin ve işadamlarının ise AB ülkeleri içinde vizesiz hem işyeri ve şube kurma ve ayrıca hizmet sunma hakkı bulunmaktadır.

 

Türk işadamları ve şirketleri bugünkü zor ve kısıtlayıcı Kanunlara dayanarak değil, aksine
1 Ocak 1973 tarihinde yürürlükte olan yasa ve kurallar gereği çalışma, yerleşme ve hizmet sunma hakkına sahiptirler. Katma Protokolun 57.inci maddesi gereği Türk şirketleri AB içinde AB şirketleriyle eşit şartlar altında ihalelere katılma hakkına sahiptirler. Maalesef birçok AB ülkesi ve Hollanda bu haklara ısrarla diretmektedirler ve uygulamaya koymamakta ısrar etmektedirler. İşte bu noktada avukatlarımız haklarınızı elde etmek ve korumak için sizlere hizmet sunmaya hazırlardır.

 

Son yıllarda Türk vatandaşlarının haklarının kısıtlanma çabaları mevcuttur. Bu tür uygulamalar AB-Türkiye Ortaklık Hukuku’nun ve Ankara Anlaşmasının 9. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırıdır. Aynı şekilde sosyal güvenlik alanındaki yeni kısıtlamalar da belirttiğimiz hukuk ilkelerine aykırıdır.
Avukatlarımız bu alanda karşılaştığınız sorunlarda size memnuniyetle ve güvenle yardımcı olacaklardır. Bu konudaki tecrübemiz ve geçmişteki başarılarımız Baro’nun ilkeleri çerçevesinde teminatımızdır.