Uluslararası ihtiyati tedbir konulması/uluslararası para tahsili ve icra takibi

Bu hizmetlerimizi altta örnek bir davayı bilginize sunarak daha iyi bir şekilde açıklayabiliriz.

Örneğin Türkiye merkezli bir şirketseniz ve Rusya’daki başka bir şirketle sözleşme yaptınız ve aranızda bir anlaşmazlık çıktı. Siz sözleşme gereği yükümlülüklerinizi yerine getirmenize rağmen, Rus şirketi henüz hak ettiğiniz ücretinizi/paranızı vermemekte direnmektedir. Birkaç kez uyarmanıza rağmen, henüz paranızı tahsil edemediniz.

Sözleşme gereği, icra takibini Türkiye’de veya Rusya’da başlatabilirsiniz, ama kendi deneyimlerimizden yola çıkarak sorunu daha hızlı çözebileceğimizi biliyoruz: alacaklı olduğunuz şirketin, eğer mevcutsa, yurtdışındaki malvarlıklarını dondurarak/ihtiyati tedbir koydurarak hızlı ve pratik bir şekilde sonuç odaklı hizmet sunabiliyoruz.

Bilindiği gibi, Hollanda’daki Rotterdam limanı Avrupa’nın 1’inci ve dünyanin 3’üncü en büyük limanıdır. Bunun yanısıra ise, Hollanda Amsterdam Schiphol havalimanı halen Avrupanin en büyük havalimanlarından birisidir. Avrupa’daki Kargo ve transfer uçuşları çoğu zaman Schiphol üzerinden yürütüldüğünü gözününde bulundurduğumuzda, Hollanda’ya (Rotterdam limanı veya Amsterdam Schiphol havalimanı) giriş yapan size borcu bulunan şirketlere ait gemilere ve uçaklara gerektiğinde mahkeme kararıyla ihtiyati tedbir koydurup ve bağlayarak alacaklarınızı ve hakkınızı almanızı sağlayabiliriz.