Uluslararası Tahkim Kurulları/Mahkemeleri

Tahkim Kurulları herhangi bir ticari Sözleşme gereği veya uluslararası Antlaşmalardan kaynaklanan, tarafların arasında doğan herhangi anlaşmazlıkları çözmek üzere oluşturulmuş tarafların üzerinde anlaştıkları uzmanlaşmış hakem heyetleridir. Genelde normal mahkemelerin aksine daha hızlı bir şekilde nihai çözüme ulaştırabilmektedirler. Tahkim kurullarının kadroları ve yetkileri taraflar arasında geçerli olan sözleşmelerde bağlayıcı şekilde belirlenmiştir.

Böylece ulusal Mahkemeler ve mevzuatlar çerçevesinde değil, tarafların önceden belirledikleri ve üzerinde anlaştıkları hakemler ve kendi tercih ettikleri hukuk mevzuatı çerçevesinde dava görülmektedir ve dosyalar incelenmektedir. Bu olanak ticari taraflar için hem uygulanan hukuk bakımından hem zaman bakımından önemli avantajlar sunmaktadır ve bundan dolayı uluslararası nitelik taşıyan çoğu ticari anlaşmada tercih edilmektedir.

Birleşmiş Milletler 2006 yılında kabul ettiği UNCITRAL kararıyla üye devletlere Tahkim mevzuatlarını düzenlemek ve yenilemek için destek vermektedir. Böylece dünya çapında ticari anlaşmazlıkların hızlı çözümü için BM tarafından da destek verilmektedir. Günümüzün globalleşmiş dünyasında ticarette tahkim uygulaması kaçınılmaz olmuştur.

Köse Hukuk Bürosu/Law Office, 13 yıldır edindiği deneyimlerini ve mesleki bağlantılarını Hollanda’da örneğin ‘Transport And Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA)’ , Hollanda Ticaret Odaları, uluslararası alanda Paris Uluslararası Ticaret Odası Tahkimi (ICC) veya Londra’daki London Court of international Arbitration (LCIA) sizin için değerlendirebilmektedir.