magdur haklari Tag

erdal-02 Mağdurun zararı devlet güvencesi altında! 1 Ocak 2016’da yeni kanun 1 Ocak 2016 tarhinden itibaren bütün (ceza davalarındaki) mağdurlar ceza hakimi tarafından maddi ve manevi zararları belirlenmişse ve mahküm edilmis kişi bu zararı (maddi ve manevi) ödemezse veya zorluk çıkarırsa, mağdura bu zararını devletten tahsil etme hakkı veriliyor. Devlet en fazla € 5000,00 kadar mağdurun zararını karşılayacaktır.