Mağdurun zararı devlet güvencesi altında! 1 Ocak 2016’da yeni kanun

Mağdurun zararı devlet güvencesi altında! 1 Ocak 2016’da yeni kanun

erdal-02

Mağdurun zararı devlet güvencesi altında! 1 Ocak 2016’da yeni kanun

1 Ocak 2016 tarhinden itibaren bütün (ceza davalarındaki) mağdurlar ceza hakimi tarafından maddi ve manevi zararları belirlenmişse ve mahküm edilmis kişi bu zararı (maddi ve manevi) ödemezse veya zorluk çıkarırsa, mağdura bu zararını devletten tahsil etme hakkı veriliyor. Devlet en fazla € 5000,00 kadar mağdurun zararını karşılayacaktır.

Eğer ki bir mağdur, sanığın yargılanma aşamasında kendisini davaya dahil ederse (voeging in strafzaak als slachtoffer) ve maddi ve manevi zararının olduğunu belirtirse, bu zararı ıspatlaması gerekmektedir. Böyle bir durumda ceza mehkemesi sanığı mahküm ettiğinde ve mağdurun zararının karşılanması yönünde karar verdiginde, mağdur, sanıktan zararını tahsil etme hakkına sahipti.

Mağdur zararını devletten tahsil edebilmesi için en az 8 ay bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu 8 ay içinde mağdur, mahkümdan zararının karşılamasını talep etmesi gerekiyor ve (coğu zaman avukatı aracılığıyla) ihtarname göndermesi gerekmektedir.

Mahküm ihtar edilmesine rağmen, tazminatı ödemezse (8 ay), mağdur bu zararını “Centraal Justitieel Incasso Bureau” (CJIB) olan devlet kurumuna başvurarak tazminatın karşılanmasını istime hakkı doğmaktadır. Böyle bir durumda CJIB azami € 5.000,00 kadar tazminatı karşılayacaktır. CJIB mağdura ödemeyi yapacaktır ve mahkümün peşine düşecektir. Mağdura ödenen parayı mahkümdan tahsil etme işi, mağdurdan/vatandaştan devlete geçecektir.

Azami € 5.000,00 konusu şiddet ve asayiş davalarında ve mahkumiyette geçerli değildir. Burda herhangi bir maksimum sınırı yoktur. Örneğin, mağdur şiddet gördüğünden dolayı, 6 hafta çalışamamazlık raporu aldı ve mahkeme sanığa € 15.000,00 tazminat ödemeye hükmetti. Böyle bir durumda, mağdur 8 ay sonrası tazminatının tamamını CJIB’den tahsil etme imkanına ve hakkına sahiptir.

Dipnot: bu haktan faydanlanmak isteyen kişi (mağdur) dikkat etmesi gerekenler:

Sanığa karsı ceza davası açıldığında mağdurun kendisini davaya müdahil etmesi gerekmektedir. Polis tarafından davanın ilk aşamasında mağdura bu haktan yararlanmak isteyip-istemiyeceği sorulacaktır. Böyle bir durumda, mağdur bu hakkını kullanmak istediğini belirtmelidir. Bundan sonra mağdur avukatı aracığıyla dava dosyasının bir kopyasını elde edebilir ve davayı takip edebilir. Davaya müdahil olma (voegen in de strafzaak) bu nedenle cok önemlidir. Aksi takdirde sonradan davaya müdahil olmak mümkün olmayacağı gibi, oluşmuş olan zararı tahsil etme hakkı söz konusu olmayacaktır.