Para tahsili ve İcra Hukuku

kemal-05 Ticaretle uğraşmanın, işletmeci olmanın rizokosu ödenmeyen faturalardir. Ve görüyoruz ki girişimciler ödenmeyen faturalarla uğraşmayı sevmiyorlar ve bu konuda zamanında gerekli adımı atmiyorlar. Uzun zaman borçluya karsı adım atılmadığında zamanaşımı süresi ile karşı karşıya kalma riski vardir. Zamanaşımı süresi alacağınızın Ticaret Mahkemesinde talep etme hakkini kayip ettiginiz anlamına gelmektedir.

ali-02 İcra davalarında İhtiyati Haciz çok tercih edilen bir müessesidir. Ancak İhtiyati Haciz tam olarak nedir ve nasıl uygulanır? Kısacası, İhtiyati Haciz neden talep edilir ve nasıl işler? Ticaret hayatında birçok girişimci/şirket kesilen faturalarını (zamanında) ödemeyen borçlularla karşılaşır. Bu durum bazen bu girişimcilerin kendi ticari faaliyetlerinin bile tehlikeye düşmesine yol açar. İşte tam burada İhtiyaci Haciz enstrümanı borcunu ödemeyen borçlulara karşı alacaklıların elini güçlendiriyor. Zira İhtiyaci Haciz hem borçlunun mal varlığını ve bankadaki paralarını garanti altına alır ve dondurur hem de borçluyu bu hacizle zor durumda bırakarak ona ödeme yapması için bir baskı unsuru oluşturur. İhtiyaci Haciz talebinin bir diğer olumlu tarafı kanun ve prosedür gereği borçlu mahkeme ve hakim tarafından genelde dinlenmediği için ve duruşma yapılmadığı için borçluya kötü sürpriz etkisidir.

erdal-05 Alacaklılar hukuku görmezden gelerek borçlulari daha fazla problemlere sürüklüyorlar! Ekonomik krizden dolayi, borçlanan insanların sayısında büyük patlama oldu. Birçok kişi borçlarını ödeyemez duruma geldiği için alacaklılar tarafından icra memurlarını devreye geçiriyorlar. Buda borçluların borçlarının katlanmasına sebebiyet vermektedir. Bu ekstra maliyetlerin şekli ve miktari kanunda belirlenmiş olup bunun dışına çıkılmaması gerekmektedir. Kanunda alacaklı, borçluyu icra yoluyla asgari geçim şartının (bestaansminimum) altına indiremez yükümlülügü bulunmaktadır.