Şirketler / İşletme Hukuku

  HOLLANDA’DA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU: YÖNETİCİ İBRA EDİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLULUK DEVAM ETMEKTEDİR. İBRA NEDİR? İbra; ticari şirketlerde, yönetim kurulu üyelerinin şirket için belirli dönemde yapmak zorunda oldukları işler bakımından sorumluluklarının kaldırılmasıdır. İbra Hollanda’da genellikle yeni bütçenin kabulünde yapılmaktadır. İbra edilen dönem çoğunlukla bir önceki bütçe yılına ait...

DÜŞÜK KDV (BTW) ORANI %6’dan %9’a ÇIKIYOR 1 Ocak 2019’ta en çok gıda ürünlerinde kullanılan %6 KDV oranının %9’a çıkarılması planlanmaktadır.  Bu paylaşımda KDV oranının artırılmasının sonuçlarını ele alacağız. Öncelikle, KDV oranının artırılabilmesi için Meclis’ten ve Senatodan onay alınması gerekmektedir. Hükümet KDV oranını %9’a yükseltmek istemektedir. Bu karar...

Hollanda’da çoğu durumda Besloten Vennootschap (B.V.) (özel limited şirket), bir tüzel kişilik olduğu için tercih edilir. Şirketin malvarlığı ile ortakların malvarlığı arasında hukuki bir ayrım vardır. Bu nedenden dolayı muhtemelen alacaklılar ortakların özel malvarlığına dokunamazlar. Kuruluş sırasında, ön hazırlık aşamasında B.V.i.o.’dan bahsederiz. Bu aşamada genellikle limited...

Satıcı konumundaki tacirin, sözleşme konusu malları satış bedeli ödenmeden önce teslim etmesi halinde karşılaşabileceği tehlikeli durumlar vardır. Örneğin; alıcı borcunu ödemeyebilir veya iflas edebilir. Bu gibi durumlarda satıcının başvurabileceği hukuki yollar bulunsa da teslim ettiği malları geri alması her durumda mümkün olmamaktadır. İşte mallarını kaybetme riskinden satıcı tarafın korunabilmesi amacıyla Hollanda Hukukunda düzenlenen bir kaç koruma önlemini sizlerle paylaşıyoruz.

kemal-02 Türkiye – Hollanda arası ticarette, tacirlerin ileride uyuşmazlık çıkma ihtimalini düşünerek yetkili mahkemeyi kararlaştırması oldukça önemlidir. Ancak çoğu zaman bunu yapmadıkları görülmektedir. Dahası, yıllardır ticaret yapan tacirler aralarındaki sözleşmeyi yazılı hale dahi getirmemektedir. Tarafların hangi mahkemeyi yetkili kıldıklarını açıkça belirtmemeleri durumunda, yetkili mahkeme ve mahkemede uygulanacak hukuk kuralları Hollanda’da Avrupa Birliği hukukuna göre belirlenecektir.

kemal-05 Ticaretle uğraşmanın, işletmeci olmanın rizokosu ödenmeyen faturalardir. Ve görüyoruz ki girişimciler ödenmeyen faturalarla uğraşmayı sevmiyorlar ve bu konuda zamanında gerekli adımı atmiyorlar. Uzun zaman borçluya karsı adım atılmadığında zamanaşımı süresi ile karşı karşıya kalma riski vardir. Zamanaşımı süresi alacağınızın Ticaret Mahkemesinde talep etme hakkini kayip ettiginiz anlamına gelmektedir.

ali-02 İcra davalarında İhtiyati Haciz çok tercih edilen bir müessesidir. Ancak İhtiyati Haciz tam olarak nedir ve nasıl uygulanır? Kısacası, İhtiyati Haciz neden talep edilir ve nasıl işler? Ticaret hayatında birçok girişimci/şirket kesilen faturalarını (zamanında) ödemeyen borçlularla karşılaşır. Bu durum bazen bu girişimcilerin kendi ticari faaliyetlerinin bile tehlikeye düşmesine yol açar. İşte tam burada İhtiyaci Haciz enstrümanı borcunu ödemeyen borçlulara karşı alacaklıların elini güçlendiriyor. Zira İhtiyaci Haciz hem borçlunun mal varlığını ve bankadaki paralarını garanti altına alır ve dondurur hem de borçluyu bu hacizle zor durumda bırakarak ona ödeme yapması için bir baskı unsuru oluşturur. İhtiyaci Haciz talebinin bir diğer olumlu tarafı kanun ve prosedür gereği borçlu mahkeme ve hakim tarafından genelde dinlenmediği için ve duruşma yapılmadığı için borçluya kötü sürpriz etkisidir.

elif-05 art 7:670b lid 2, art 7:671 lid 2 BW, art 7:670b lid 3 en art 7:671 lid 3 BW 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren bir işçinin iki hafta içerisinde kabul etmiş olduğu fesh anlaşmasını veya iş kontratının fesh edilmesinin kabul etmesini, kontratı imzalamasına rağmen yeni kanun çerçevesinde artık yinede iptal edebilme imkanı verilmektedir.