İpotek başvurusunda kullanılan sahte maaş bodrosu beraberinde mahkumiyet getirdi.

İpotek başvurusunda kullanılan sahte maaş bodrosu beraberinde mahkumiyet getirdi.

erdal-05

Oost-Brabant Mahkemesi, 31 Temmuz 2015

Bu davada sanık evrakta sahtecilik yaptığı için 7.500,– para cezasına ve 2 ay hapiş cezasına çarptırıldı. İpotheği alabilmesi için sahte evrak sunmanın cezasız kalmadığının bir örneği bu dava ile beraber tekrar gündeme gelmistir.

Sanık ipothek başvurusunda geliri olmadığı ve çalışmadığı halde kendini ipotek verecek olan kuruluşa karşı sanki bir şirkette çalışıyormuş ve aylık € 3000,– küsür bir maaş/meblağ kazanıyormuş gibi göstermiştir. Mahkeme sanığın çalışıyor oduğunu iddia ettiği şirkette hiç çalışmadığını tespit etmiştir. Bu durumda sanığın sahte aylık kağıdı/maaş bodrosu hazırlayıp ipotek başvursunda bulunduğunu tespit etmiştir.

Sanık savunmasında şirkette çalıştığını ve maaş kağıdının/bodrosunun sahte olduğunu bilmediğini savunmuştur. Bunun yanısıra sanık bahsedilen ipotek başvurusunu mali danışmanlık aracılığıyla yaptığını ve sunulan evrakların sahte olduğunun farkında olamıyacağını savunmuştur. Mahkeme bu savunmayı yeterli bulmamış ve sanığı suçlu bularak mahkum etmistir.