Çalışma/İş Hukuku

HOLLANDA, Limburg Mahkemesinin Hollanda İş Kanunu/Hukuku çerçevesinde verdiği bir kararı değerlendireceğim. En altta kendi görüşümü okuyabilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmekte yarar görüyorum: henüz Türk hukuku terminolojisini yeterli sahip olmadığımdan dolayı, kesin bazı terminoloji hataları göreceksinizdir, yorumlarınızda bunu belirtirseniz sevinirim. Dava konusu İşçi’nin sosyal medyadaki (Facebook) mesajları ve paylaşımları işveren...

elif-01 Noord Holland Mahkemesi, 8 Eylül 2015 Rekabet sözleşmesinde hangi kanun geçerli? İşveren bir bakımkurumu işletmektedir. İşveren işçisiyle 1 Temmuz 2014 tarihinde iş sözleşmesini fesh etmiştir. 2012 yılında düzenlenen iş sözleşmesinde ‘concurrentiebeding’ dediğimiz ‘rekabet yasağı’ madde olarak eklenmiştir. Kısaca bu madde çerçevesinde, işçi en az 2 sene boyunca işverenine karşı herhangi bir rakip çalışma yapmamasını içermektedir.

kemal-01 Şirket yöneticilerinin dikkatine! 1 Kasım 2015 tarihinde ‘Uitvoeringsweg richtlijn jaarrekening’ uygulamaya girmiştir. Bu yasa, Ticaret Yasasında bazı değişiklikler beraberinde getirmiştir. En önemli değişiklik ise, tüzüksel firmaların finansal tabloları (yani şirketin balansı – winst- en verliesrekening/jaarstukken) yayınlama tarihleriyle ilgilidir. Mali yılı 1 Ocak 2016 tarihinen sonra 13 aydan 12 ay’a indirilmiştir.

Bir işveren işçisinin sebep verdigi zarardan dolayı sorumludur. 27 Agustos 2015 tarihinde Zaanstad Mahkemesi böyle bir konu ile alakalı bir karar vermiştir. 6 Agustos 2014 tarihinde bir hamile bayan Albert Heijn süpermarketinde alışverış yaparken, kasadaki bayanla tartışmaya girmiştir. Bu tartışma esnasında kasadaki bayan hamile bayana şiddet...

erdal-01 Yüksek Mahkeme, 7 Ekim 2015 Yüksek Mahkeme, 2013 yılında yürürlüğe giren Bakanlığın para cezası yürütmeliğinin değişmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Bakanlık, kaçak işçi çalıştıran işverenlere standart olarak işçi başına € 12.000 para cezası kesiyor. Eskiden bu rakam € 8.000 olarak kesiliyordu. Yüksek Mahkeme € 12.000 para cezası kesilmesini orantısız ve haksız bulmuştur.