Akdeniz Üniversitesi Vizesiz Avrupa Yolunda Türkiye, AB içinde zorunlu uyum ve Türkler Makalesi, Kasım 2012 (İngilizce): Av. Ali Durmuş

Akdeniz Üniversitesi Vizesiz Avrupa Yolunda Türkiye, AB içinde zorunlu uyum ve Türkler Makalesi, Kasım 2012 (İngilizce): Av. Ali Durmuş

Kasım 2012 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi tarafından yayınlanan Vizesiz Avrupa Yolunda Türkiye kitabında avukat Ali Durmuş tarafından AB ülkeleri içinde zorunlu uyum ve lisan uygulamalarının AB-Türkiye Ortaklık Hukukuna aykırılığını açıklayan makale. Yazan: Avukat Ali Durmuş.Ali Durmuş-Vizesiz Avrupa Yolunda Türkiye_Integration requiements EU-November2012 ©2012

Bu makalelerde ve yazılarda yayınlanan bilgiler kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz olarak tekrar yayınlanabilir ancak bilgilerin ticari amaçla kullanımı avukat Ali Durmuş ve Köse Hukuk Bürosu’nun yazılı iznine tabidir. Avukat Ali Durmuş ve Köse Hukuk Bürosu bu makale ve yazıların içeriği ve yazıların hazırlanması sırasında kullandığı veriler ya da dış kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikler ile basım hataları kapsamında mükellefiyet üstlenmez.

Part of these articles and publications may be published without permission of Mr. Ali Durmuş and Köse Law Office subject to the condition of granting the respective reference to the authors. The commercial use of the data herein is subject to written approval of Mr. Ali Durmuş and Köse Law Office. Mr. Ali Durmuş and Köse Law Office shall not be liable for the content and any errors or shortages in the supplied data, information gathered from external sources, or any kind of printing mistakes.