İflas istemi ile tehdit

İflas istemi ile tehdit

kemal-02

Eğer bir işletmeci faturalarınızı ödemiyorsa iflas istemi ile tehdit edebilirsiniz. İflas ile tehdit edilen işletmeci ödemeyi gerçekleştirmek isteyecektir, çünkü iflas talebi kabul edildiği takdirde kendi malları ve banka hesabı üzerinde söz hakkı olmayacaktır. Söz hakkı Mahkemenin belirlediği küratör’e geçecektir. İşletmeci böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak için borcunu ödeyecektir veya ödeme konusunda anlaşmaya varmak isteyecektir.

Mahkemeye iflas istemi için başvurulduğunda duruşma tarihi belirlenir. Borçlu olan işletmeci ödemeyi gerçekleştireceğini belirttiği takdirde duruşma tarihi 8 hafta sonrasına ertelenebilir. Böylece borçluya 8 hafta süre verilmiş olur yükümlülüğünü yerine getirmek için. Eğer yükümlülüğünü yerine getirmez ise mahkemede duruşma devam eder ve iflas istemine hakim tarafından karar verilir ve istisnalar dışında kabul görür.