MAVI KART

MAVI KART

kemal-04

MAVI KART

Mavi Kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların kanunda belirtilen altsoylarına verilen ve kanunda belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belgedir.

MAVİ KART ALABİLMENİN ŞARTLARI:

Doğumla Türk vatandaşı olmak ve Türk vatandaşlığını çıkma izni almak;

Veya;

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin üçüncü dereceye kadar olan altsoylarından (çocuk ve torun) olmak;

Dolayısıyla;
Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar ile Türk vatandaşlığını diğer usullerle, yani kaybettirme, vatandaşlığa alınmanın iptali veya seçme hakkının kullanılması yoluyla kaybedilmesi durumunda Mavi Kart alma hakkına sahip olunmamaktadır.

MAVİ KARTIN SAĞLADIĞI HAKLAR:

Genel Kural:
Türk vatandaşlarına tanınan tüm haklar.
Bu çerçevede; Mavi Kart alma hakkına sahip olan kişilerin Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemler, ilgili kurum ve kuruluşlarca Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Özel düzenleme:
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalışabilme hakkı bir yeniliktir. Önceden kamu görevlerine girme hakki genel olarak kısıtlanmıştı. Turizm rehberliği mesleğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamu görevi olarak değerlendirilmesi ve bu nedenle Mavi Kart sahiplerine turist rehberi kartının verilmemesi örneğinde olduğu gibi.

MAVİ KARTLILARIN FAYDALANAMAYACAĞI HAKLAR:

– Haklar konusundaki genel sınırlama: kamu güvenliği ve kamu düzeni.

Haklar konusundaki diğer sınırlamalar:
1. Seçme ve seçilme hakkı;
2. Muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakkı;
3. Bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunma hakkı;
4. Sosyal güvenliğe ilişkin hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olma esası.
– Yükümlülükler konusundaki sınırlama:
1. Askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü.

Tags: