1 Temmuz 2015 tarihi itibaren iş davalarında tazminat miktarları değişiyor

1 Temmuz 2015 tarihi itibaren iş davalarında tazminat miktarları değişiyor

elif-03

1 Temmuz 2015’den itibaren Wet Werk en Zekerheid yasası yürürlüğe girecektir. Bu yasa işine zorunlu son verilen işçiler için işveren tarafından mecburi bir tazminat ödeme yükümlülüğünü beraberinde getirmiştir. Transitievergoeding dediğimiz tazminat hem süreli hem de süresiz iş kontratı olan işçiler için geçerlidir.

Bu transitievergoeding miktarı 10 yıl bir çalışma süresi için her 6 ay çalışılan süre içerisinde işçiye altıda bir (1/6) maaş hakkı doğuyor. Eğer bir işçinin çalışma süresi 10 yıldan fazla ise, bu 10 yıldan sonra her yarım sene için işçiye dörtte bir ( 1/4) maaş hakkı doğuyor. Bu transitievergoeding en fazla € 75.000,00 olabiliyor.

Şu anda işçiler ‘kantonrechtersformule’ dediğimiz hesaplamaya göre tazminat alabiliyorlar (1 Temmuza kadar geçerli). Bu formülde bir işçinin çalışmış olduğu yıllara (çalışılan yıllar için, bir işçinin yaşı da büyük bir rol oynamaktadır), almış olduğu brüt maaş miktarına ve çıkış için kimin sorumlu olup (yani bir nevi suç tespiti) olmadığına bakılıyor. Bu ‘kantonrechtersformule’ işçiler için daha uygun ve daha avantajlıydı. Alttaki örnekte göründüğü gibi işçiler bu yeni transitievergoedinge göre daha düşük bir tazminat alıyorlar.

Örnek:

Bir işçi 45 yaşında ve 15 sene ve 7 ay çalışmıştır ve € 3.000,– maaş almaktadır.

– Transitievergoeding (1 temmuz 2015 tarihinden itibaren):
20 X 1/6 x 3.000= € 10.000 +
11 X 1/4 X 3.000= € 8.250
Totaal = € 18.250,–

– Kantonrechtersformule (1 temmuz 2015 tarihine kadar)
13 X 3.000 = € 39.000,–

Bir kanun değişikliğiyle bir isçinin tazminat hakki yarı yarıya düşmektedir! Ne kadar adaletli (?), karar sizin değerli takipçilerimiz.