HOLLANDA’DA NAFAKA BEDELİNİN HER YIL ARTMASI VE TAHSİLATI

HOLLANDA’DA NAFAKA BEDELİNİN HER YIL ARTMASI VE TAHSİLATI

Hollanda Mahkemesi nafaka belirlediği halde nafaka yükümlüsü ödeme yapmazsa, Nafaka Tahsilatı Ulusal Bürosu’na (Hollandaca: LBIO) başvurabilirsiniz. LBIO kurumu nafakayı tahsil eder.

Ayrıca nafaka ödüyor veya alıyorsanız her yıl nafakanın artırımına dikkat etmelisiniz. Çünkü, Hollanda’da tarafların kararlaştırdığı veya mahkemenin belirlediği nafaka bedeli her yıl hükümetin belirlediği orana göre artışa uğramaktadır.

Söz konusu artış oranı her yıl Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Taraflar anlaşma yaparak nafaka bedelinin artmasını engelleyebilir. Eğer taraflar arasında böyle bir anlaşma yapılmamışsa nafaka bedeli Adalet Bakanlığı’nın belirlediği oranda artışa tabi olacaktır. 2019 yılı için Hollanda’da nafaka artış oranı % 2,00’dir. 

Çocuk ve eş bakım nafakasının her yıl belirlenen oranda artırılarak ödenmesi gerektiğinin şimdi farkına vardıysanız ve bu artırım daha önce yapılmamışsa hala geçmişe dönük olarak nafaka artışını isteyebilirsiniz. Geciken nafaka ödemeleri veya nafakanın enflasyona göre artırımı  5 yıl içinde talep edilebilir. Bunu 5 yıl içinde talep etmezseniz bu hakkınız sona erecektir, zamanaşımına uğrayacaktır. Bu nedenle geciken nafaka ödemeleri varsa, bunları derhal talep etmeniz gerekiyor. Bu durumlarda da LBIO kurumuna başvurabilirsiniz.