Biriken kira borcunun ödenmesine rağmen, tahliye kararı (ontruiming)

Biriken kira borcunun ödenmesine rağmen, tahliye kararı (ontruiming)

kemal-03

Kuzey Hollanda Mahkemesi, 27 Ocak 2016

Eğer kiracı, kira bedelini zamanında ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse, mülk sahibinin talebi üzerine kira sözleşmesi mahkeme tarafından fesh edilebilir. Zamanında ödenmeyen kira bedeli kira sözleşmesini feshetmek icin geçerli ve yeterli bir sebeptir.

Kuzey Hollanda Mahkemesinin 27 Ocak 2016 tarihinde karara bağladığı anlaşmazlığın özeti altta yazıldığı gibidir.

Esas mülk sahibinin iflasından sonra kayyum (curator) yürürlükte olan kira sözleşmelerini devralmıştır, yani mülk sahibinin yerine geçmiştir. Mülk sahibinin iflasından sonra kiracı kendisine aylık kira faturası gönderilmediği için 13 ay boyunca kira ödemedi.

13 ay sonra kayyum kiracıdan geciken kira bedellerini ödemesini ve kiralanan binanın tahliye edilmesini (boşaltılmasını) talep etmiştir. Bunun üzerine kiracı birikmiş olan 13 aylık kira bedelini ödedi, ancak binayı tahliye etmeyi reddetmiştir. Kayyum da binanın tahliye edilmesi talebiyle mahkemede tahliye davası açmıştır.

Kiraci mahkemede kendisine iflas öncesi normalde kira bedeli için aylık fatura gönderildiğini, ancak iflas sonrası kendisine 13 ay boyunca fatura yollanmadığını, dolayısıyla kirayı bu sebebe dayanarak ödemediğini belirterek savunma yapmıştır. Ayrica kiraci ilk ihtardan sonra 13 aylık kira bedelini ödediğini, dolayısıyla kira borcunun bulunmadığını ve bu nedenden dolayı binanın tahliye edilmesi talebinin reddedilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Hakim ise faturaların sadece muhasebe sebebiyle hazırlanan evrak niteliğinde olduğunu, kira bedelini zamanında ödeme yükümlülüğün sözleşmeden kaynaklandığını, sözleşmede kira bedelinin aylık olarak her ayın başında önden ödenmesi şartının yer aldığına dikkat çekmiştir. Dolayısıyla fatura yollanmamasının kira bedelinin zamanında ödenmemesine bir gerekçe olamayacığını belirtmiştir. Mahkeme özellikle kiracının 13 ay boyunca kayyumla da irtibata geçmediğini dikkate almıştır. Sonuç itibarıyla hakim kira borcunun ödenmesine rağmen geçmişte kalan bir kira borcunun da tahliye için yeterli bir hukuki dayanak oluşturduğunu, 13 aylık bir kira borcunun çok ağır bir sözleşme ihlali olduğunu dolayısıyla da tahliye talebini kabul etmiştir ve binanın tahliye edilerek boşaltılmasına hükmetmiştir.

Bu karar tüm (ticari) kiracı statüsünde bulunan okurlarımıza bir uyarı niteliği taşımaktadır. Hangi fiili veya olağanüstü sebep olursa olsun, kiracı olarak kira sözleşmenizde belirtilen hükümlere uymalısınız ve bu davadaki benzer durumlarda kendiniz de insiyatif alarak gerekli adımları atmalısınız. Biriken kira borcunuzu gecikerek ödeseniz bile bu sözleşme ihlali sayılarak tahliye sebebi olabilir.

Tags: