BKR´in kırmızı listesinden nasıl çıkılır?

BKR´in kırmızı listesinden nasıl çıkılır?

kemal-05

BKR ‘Centraal Krediet Informatiesysteem’ (CKI) ile Hollanda nüfusunun kredi verilerini kayıt altında tutmaktadır. Bir kişinin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, kişi BKR tarafından negatif / kırmızı listeye alınır.

Negatif listede olan kişinin genellikle kişisel kredi ve ipotek başvurusu reddedilir. Bugünkü yazımda negatif listeden çıkmak için hangi adımların atılması gerektiği konusuda kısaca değineceğim.

İlk olarak BKR’e başvuru yapan ve kırmızı listeye alınmasının nedeni olan kredi kurumuna (banka, leasemaatschappij, telefon sirketi vs) sizi BKR’in negatif listesinden çıkartması için talepte bulunabilirsiniz. Talebizinde hangi gerekçelere dayanarak kırmızı listeden çıkartılması gerektiğini açıkca belirtilmesi gerekmektedir.

Eğer kredi kurumu tarafından talebiniz reddelirse, mahkemede dava açma hakkınız doğar. Veri Koruma Yasası’nın 46. maddesinde (artikel 46 van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’)) izlenmesi gereken prosedür belirtilmiştir.

Dava Mahkemeye dilekçe sunulması ile başlar. Dilekçede hangi kredi kurumunun sizi kırmızı listeye aldırdığı, kredi kurumunun talebinizi neden reddedildiği ve neden listeden çıkartılmanız gerektiği ayrıntılı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken bir konu ise dava dilekçesinin kredi kurumundan red cevabı geldikten sonra 6 hafta içerisinde Mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu kesin bir tarihtir. Aksi takdirde, zaman aşımına tabii tutulacaktır.

Hollanda Yüksek Mahkemesi sadece borç veren kurumun BKR kurallarını uygulayıp uygulamadığına değil, vatandaşın menfaatininde göz önünde tutulması gerektiğini belirtiyor. Bu demek oluyorki karar verecek olan mahkeme, tarafların çıkarlarını gözönünde bulundurmak zorundadır. Mahkeme, tarafların menfaatlerini değerlendirirken, tüketicinin aşırı borçlanmadan korunması ve istismar ve dolandırılıcığı önlemek için etkili bir BKR sisteminin var olması gerektiğini göz önünde bulunduracaktır.