Hollanda Hukukunda Satıcıyı Koruyucu Tedbirler

Hollanda Hukukunda Satıcıyı Koruyucu Tedbirler

Satıcı konumundaki tacirin, sözleşme konusu malları satış bedeli ödenmeden önce teslim etmesi halinde karşılaşabileceği tehlikeli durumlar vardır. Örneğin; alıcı borcunu ödemeyebilir veya iflas edebilir. Bu gibi durumlarda satıcının başvurabileceği hukuki yollar bulunsa da teslim ettiği malları geri alması her durumda mümkün olmamaktadır. İşte mallarını kaybetme riskinden satıcı tarafın korunabilmesi amacıyla Hollanda Hukukunda düzenlenen bir kaç koruma önlemini sizlerle paylaşıyoruz.

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış

Mülkiyeti Muhafaza kaydı; satıcı tarafından teslim edilen malların, satış bedeli ödeninceye dek satıcının mülkiyetinde kalmasını garanti altına alır. Yani alıcı ödemeyi yapmadığı taktirde malları geri çağırmanız mümkün hale gelmektedir. Ancak bunun için mülkiyeti muhafaza kaydının üzerinde alıcı ile anlaşılması gerekmektedir. Bu şekilde tarafların iradelerinin uyuşması düşülecek bir kayıtla sözleşmede yer almalıdır.

‘Het recht van reclame’

Tedarikçinin bu tarz tehlikelere karşı sahip olduğu bir diğer önemli hakkı da tanıtım hakkı olarak çevirebileceğimiz ‘het recht van reclame’ dir. ‘Het recht van reclame’, bedeli ödenmemiş malları kurtarma yetkisi verir. ‘Het recht van reclame’, yasa ile düzenlenmiştir. Bunun için herhangi bir şey yapmanıza gerek de yoktur. Sizden beklenen sadece bu hakkınızı zamanında kullanmanızdır. Mallarınızı kurtarabilmeniz için yetkinizi vade tarihinin üzerinden altı hafta ve malların alıcıya tesliminden itibaren 60 gün geçmeden önce kullanmanız gerekmektedir.

‘Malları Karıştırma!’ Kaydı

Satıcının karşılaşabileceği tehlikelerden bir diğeri de satıcının, bedelinin tamamı veya bir kısmı ödenmemiş mallarının alıcıya teslim edildikten sonra başka mallarla karışması ihtimalidir. Bu durum tedarikçinin dezavantajına olan mevzuat hükümleri sebebiyle ispat zorluğuna sebep olmaktadır. Örneğin; bedeli ödenmeden alıcıya teslim edilen bir miktar buğday, alıcı tarafın deposunda alıcıya veya başka bir kişiye ait bir miktar buğdayla karışabilir. Bu halde satıcının buğdayının ayrıştırılması imkansızlaşacağından, satıcının satış bedelinin ödenmemesi halinde malını geri alması da mümkün olmayacaktır. İşte alıcı ile teslim edilen malların başka mallarla karıştırılmaması hususunda anlaşılması, sözü edilen tehlikenin gerçekleşmesinin önüne geçilebilmesini sağlar.