HOLLANDA’DA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU: YÖNETİCİ İBRA EDİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLULUK DEVAM ETMEKTEDİR.

HOLLANDA’DA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU: YÖNETİCİ İBRA EDİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLULUK DEVAM ETMEKTEDİR.

 

HOLLANDA’DA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU: YÖNETİCİ İBRA EDİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLULUK DEVAM ETMEKTEDİR.

İBRA NEDİR?

İbra; ticari şirketlerde, yönetim kurulu üyelerinin şirket için belirli dönemde yapmak zorunda oldukları işler bakımından sorumluluklarının kaldırılmasıdır. İbra Hollanda’da genellikle yeni bütçenin kabulünde yapılmaktadır. İbra edilen dönem çoğunlukla bir önceki bütçe yılına ait işlerin yapıldığı dönemdir. İbra, genellikle genel kurul oylamasında gerçekleştirilmekte olup yönetim kurulu üyelerince yapılan işlemlerin kabul edildiği anlamına gelmektedir. İbranın olması halinde yönetim kurulu üyelerinin yaptığı işlerden dolayı şirkete karşı sorumlulukları kalkacaktır. Ancak şirket dışı kişilere karşı sorumluluk devam edecektir.

İBRANIN KAPSAMI

İbranın kapsamı sınırsız değildir.  İbra ile yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdikleri işler bakımından ekonomik ve hukuki sorumlulukları kaldırılır. Ancak bu sorumsuzluk durumu tamamen sınırsız değildir. Şirket işlerinde gerektiği gibi davranmayan, sonuçları gizleyen yöneticiler için ibra sonuç doğurmaz başka bir deyişle sorumlukları devam eder.

İFLAS HALİNDE İBRANIN ETKİSİ

İflas halinde yönetim kurulunu kayyum (curator) sorumlu tutabilmektedir. Yönetim kurulu ibra edilmişse kayyum ibra ile bağlıdır. Ancak, ibradan sonra ortaya çıkan gelişmeler hukuka aykırı, sorumluluk doğuruyorsa ibranın kapsamı dışında kalmış demektir. Bu durumda yönetim kurulu sorumlu olacaktır. Yapılmış ibradan dolayı kayyum yönetim kurulunu sorumlu tutamasa da kayyumun elinde başka kozlar da vardır. Örneğin, iflas kötü yönetim sergilemekten, haksız veya yapılması gerekmeyen işlemlerden kaynaklanmışsa kayyum yönetim kurulunu yine sorumlu tutabilecektir. Böyle bir durumda yönetim kurulu üyelerinin kişisel malvarlığına gidilebilir.

Kısacası, Hollanda’da ibra yönetim kurulu üyelerine ömür boyu bir koruma sağlamaz.