Hollanda’daki Şirket Kurucularının Dikkatine!

Hollanda’daki Şirket Kurucularının Dikkatine!

Hollanda’da çoğu durumda Besloten Vennootschap (B.V.) (özel limited şirket), bir tüzel kişilik olduğu için tercih edilir. Şirketin malvarlığı ile ortakların malvarlığı arasında hukuki bir ayrım vardır. Bu nedenden dolayı muhtemelen alacaklılar ortakların özel malvarlığına dokunamazlar.

Kuruluş sırasında, ön hazırlık aşamasında B.V.i.o.’dan bahsederiz. Bu aşamada genellikle limited şirket adına sözleşmeler yapılır. Bu da tehlikeleri ve hukuki sorumlulugu beraberinde getirir. Söz konusu tehlike, sözleşmeyi imzalayan kişinin kişisel sorumluluğudur.

Kanun, kurulacak şirket adına gerçekleştirilecek yasal işlemleri düzenler. Örneğimizde, yani B.V.i.o’da bu tür işlemler şirketin kuruluşundan sonra açık veya örtülü bir şekilde onaylandığında yalnızca şirket için hak ve yükümlülükler doğar.

Kurulacak şirket adına hukuki işlemlerde bulunanlar; söz konusu şirket, kuruluşundan sonra hukuki işlemi onaylayana dek,  işlem nedeniyle müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.

Eğer şirket onayladığı işlemden doğan yükümlülüklerini yerine getirmezse şirket adına hareket edenler, şirketin yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini biliyorsa veya gerekli özeni gösterseydi bilebilecek durumdaysa üçüncü tarafın uğradığı zarardan dolayı birlikte ve müteselsilen sorumlu olur ve tutulur. Şirketin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği bilgisi, şirketin kuruluşundan itibaren bir yıl içinde iflas etmesi halinde mevcut olduğu kabul edilmektedir.

Yukarıdaki örnekler, Hollanda’da şirket kurucularının oldukça dikkatli davranması gerektiğini açıkça göstermektedir.