Sosyal Güvenlikte İkamet Ülkesi ilkesi ve AB-Türkiye Ortaklık Hukuku Makalesi, Kasım 2011 (Hollandaca): Av. Ali Durmuş

Sosyal Güvenlikte İkamet Ülkesi ilkesi ve AB-Türkiye Ortaklık Hukuku Makalesi, Kasım 2011 (Hollandaca): Av. Ali Durmuş

Kasım 2011 tarihinde Asiel & Migrantenrecht ( İltica ve Göçmen Hukuku ) dergisinde yayınlanan makale. Hollanda hükümetinin AB vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik ödeneklerinde kısıntı yapmaya yol açan ‘İkamet ülkesi’ ilkesinin AB-Türkiye Ortaklık Hukukuna aykırılığını açıklayan makale. Yazan: Av. Ali Durmuş.©2011 2011-11-26, A&MR 2011, 9 Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid en de Associatie EEG-Turkije A. Durmus

Bu makalelerde ve yazılarda yayınlanan bilgiler kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz olarak tekrar yayınlanabilir ancak bilgilerin ticari amaçla kullanımı avukat Ali Durmuş ve Köse Hukuk Bürosu’nun yazılı iznine tabidir. Avukat Ali Durmuş ve Köse Hukuk Bürosu bu makale ve yazıların içeriği ve yazıların hazırlanması sırasında kullandığı veriler ya da dış kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikler ile basım hataları kapsamında mükellefiyet üstlenmez.

Part of these articles and publications may be published without permission of Mr. Ali Durmuş and Köse Law Office subject to the condition of granting the respective reference to the authors. The commercial use of the data herein is subject to written approval of Mr. Ali Durmuş and Köse Law Office. Mr. Ali Durmuş and Köse Law Office shall not be liable for the content and any errors or shortages in the supplied data, information gathered from external sources, or any kind of printing mistakes.