İş sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenilen manevi tazminat artık verğiden muaf değil!

İş sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenilen manevi tazminat artık verğiden muaf değil!

kemal-04

Yargıtay 20 Kasım 2015

Yargıtay 20 Kasım 2015 tarihinde iş sözleşmesinin feshinden doğan manevi tazminat üzerinden vergi kesilmesini düzenleyen önemli bir karara imza attı.

Bir işveren ve çalışanı arasında var olan iş sözleşmesinin € 85.000,00 manevi tazminat ödenerek karşılıklı fesih edilmesi davasında ödenilen € 85.000,00 manevi tazminatın gelir ve ücret vergisine tabi olduğunu kararlaştırdı. Normalde manevi tazminat gelir ve ücret vergisinden muaftır ancak bu davada Yargıtay tarafların iş sözleşmesinin feshinden dolayı ödenilen tazminata verdikleri isim ve nitelendirmesinin bağlayıcı ve tayin edici olmadığını tespit etti.

Yargıtay işçinin aldığı ücretin maaş kabul edilmesi için işçi olmasının ve belirlenen tazminat ödemesi ile iş sözleşmesinin feshi arasında bir bağlantı olup olmadığına bakılması gerektiğini belirtmektedir. Yargıtay manevi tazminatın işçiye verilen çıkışın şekli veya çıkış öncesi işçinin gördüğü muameleyle bağlantılı olduğunu tespit ettikten sonra manevi tazminatın doğruca işçinin daha önceki çalışmasıyla ilintili olduğu için maaş/ücret olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Sonuç olarak da Yargıtay bu sebepten dolayı bu manevi tazminat miktarının da gelir ve ücret vergisine tabi olduğunu kesin karara bağlamıştır. Kısacası bu kararla Yargıtay benzer davalarda işçi ve işveren taraflarının ödenilen işten çıkarma tazminatlarının sadece manevi tazminat başlığı ve ismi altında ödenmesiyle vergi kaçırılmasına engel olmuştur.