İşçi hata yapar, kabak işverene patlar!

İşçi hata yapar, kabak işverene patlar!

elif-01

Noord-Holland Mahkemsi, 19 Mart 2015

Bu dava içerisinde işçi işverenin yanında diplomalı ve tecrübeli bir vinçsürücüsü olarak çalışıyordur. İş esnasında işçinin üzerine vinç düştüğü için, işçinin kalçası kırılmıştır. Bu kazadan dolayı işçi işverenini yasal sorumlu tutmuş ve işverenine karşı dava açmıştır.

İşmüfettişinin (arbeidsinspectie) sözkonusu kazanın Arbo yasasına (iş güvenlik yasası) aykırı olmadığını belirtmesine rağmen, ve aynı şekilde mahkemenin işçinin bu vinci nasıl kullanacağını tecrübelerine bakılırsa bilmesi gerektiğini ve hatta bu vinci yanlış kullandığının kararı vermesine rağmen işvereni bu kaza için sorumlu tuttu. Bunun sebebini ise hakimin / mahkemenin yazılı kararında, işverenin kazayı engelleyebilirliği olduğunun kanısına varmasıdır. Mahkeme, kararında mesela işçiyle beraber bir işçi daha gönderip durumu daha da kontrol altında tutabilirliğini önplana çıkarmıştır. Yasal sorumluluk işverende olduğundan dolayı, mahkeme, işvereni işçisine € 10.000,– tazminat ödemeye mahkum etmistir.