İşverenin işleri kötüye gittiğinde, işçinin maaşını azaltabilirmi?

İşverenin işleri kötüye gittiğinde, işçinin maaşını azaltabilirmi?

erdal-01

Den Haag yüksek Mahkemesi ECLI:NL:GHDHA:2015:724, 7 Nisan 2015

Bu dava içinde işçi 1987 yılından itibaren taksi şoförü olarak çalışmaktadır. Sözkonusu işçi diğer işçilere istinaden daha fazla maaş almakta. İşveren işlerinin kötüye gittiğinden dolayı, işçinin maaşının toplu sözleşme normlarına indirilmesi için teklifte bulunuyor.İşçi bunu kabul etmiyor ve mahkemeye başvuruda bulunuyor. İlk mahkeme işverenin mali durumunun kötüye gittiğini tespit edip, işçinin maaşının düşürülmesine karar veriyor. Bu kararı kabul etmeyen işçi bir üst mahkemeye itirazda bulunuyor, yani temyiz hakkını kullanıyor.

Üst mahkeme kararında alt mahkemenin kararını bozup işçiyi haklı bulmuştur. Üst mahkeme işverenin cirosunun düştüğünü tespit ediyor ancak aynı dönemde işverenin şirketine büyük maddi yatırımlarda bulunduğunu tespit ediyor. Bunun yanısıra işverenin mali durumunun kötüye gittiğini iddia ettiği dönemlerde işçi sayısını artırdığını tespit etmiştir. Bu durumda temyiz mahkemesi işçinin maaşının azaltılması için gerekli şartların oluşmadığını ve maaşın indirilmesinin haksız bir şekilde meydana geldiği kanaatine varmıştır. Sonuç itibariyle yüksek mahkeme işvereni işçinin kesmiş olduğu maaş farkının geri ödemesine hükmetmiştir.

Tavsiyemiz:

Herhangi bir sözleşmenin, hele hele bir iş sözleşmesinin içeriliğini tek taraflı olarak değiştirilmesi çok tehlikelidir ve hukuk açısından sakıncalıdır. İstisnalar dışında, mahkemeler tek taraflı sözleşme şartlarının değiştirilmesini kabul etmemektedir. Bu tür davalarda, ‘sokak mantığıyla’ hukuk birbirine ters düşmektedir: herhangi bir şirket sahibi / işletmeci işlerinin çok kötüye gittiğinde, daha çok UWV aracılığıyla mali durumunun elverişliğinden dolayı, iş sözleşmesinin feshi için başvuruda bulunması hukuken daha mantıklıdır ve hukuken kabul edilme şansı daha yüksektir. Şirket avukatlığı çerçevesinde değerlendirmeye aldığımızda, avukat olarak müvekkili için hem hukuken hem müvekkilinin maddi durumunu gözönünde bulundurarak uygulanabilecek bir strateji oluşturması şarttır. Bu davada maalesef meslektaşımız yanlış strateji izlediğinden dolayı, şirket büyük zarar görmüştür.