İşverenler dikkat! Hasta olan işçiyi, sonradan iyileştiğini bildirmek çok riskli ve külfetli.

İşverenler dikkat! Hasta olan işçiyi, sonradan iyileştiğini bildirmek çok riskli ve külfetli.

elif-02

Uitspraak rechtbank Den Haag 1 augustus 2014, parketnummer AWB-14_245

Lahey (Den Haag) Mahkemesi bir iş davası içerisinde enteresan bir karar verdi. Bu dava içerisinde bir işçi ilk etapta işverenine hasta bildirisinde bulundu. Bu süreç içerisinde işveren ve işçi anlaşarak, işkontratını fesh etme kararı aldılar, ve fesh etmeden önce işçi kendisini ‘iyileştiğini’ bildirdi ve fesh kontratı imzaladı.

İş kontratı fesh edildikten bir kaç hafta sonra işçi UWV’ye hasta bildirisinde bulundu (böylece WW’den değil, Ziektewet’ten ödenek almasını sağlamak için). UWV’nin yaptığı araştırma sonucunda sözkonusu işçinin hiç bir zaman iyileşmediği ortaya çıktı, ve bu sebepten dolayi UWV, ‘eski işvereni’ dava etti. Mahkemenin verdiği kararında UWV haklı bulundu ve işverenden hastalık ödeneğini (Ziektewet) talep etme imkanı verdi. Bu karar tekrar hukuk’u suistimal etme riskini tamamıyla işverene yüklemiş bulunmaktadır.