Kaçak işçi çalıştıran işverene standart olarak yüksek para cezası kesilmesi orantısızdır!

Kaçak işçi çalıştıran işverene standart olarak yüksek para cezası kesilmesi orantısızdır!

erdal-01

Yüksek Mahkeme, 7 Ekim 2015

Yüksek Mahkeme, 2013 yılında yürürlüğe giren Bakanlığın para cezası yürütmeliğinin değişmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Bakanlık, kaçak işçi çalıştıran işverenlere standart olarak işçi başına € 12.000 para cezası kesiyor. Eskiden bu rakam € 8.000 olarak kesiliyordu. Yüksek Mahkeme € 12.000 para cezası kesilmesini orantısız ve haksız bulmuştur.

Kanun koyucu (meclis), daha önceden de kaçak işçi çalıştırmış olan işverenlere tekrardan kaçak işçi çalıştırmaya devam ettiklerinde kesilecek olan para cezasının € 12.000 olacağına dair karar almıştır. Fakat işçi denetleme kurulu ayrım yapmaksızın, bütün işverenlere aynı para cezasını kesmektedir. Halbuki ilk sefer bu suçu işlemiş olan işverene önce alt sınırdan, yani € 8000, para cezası verilmesi geretiğini karara bağlamıştır.

Yani Yüksek Mahkeme, Bakanlığın kendi başına herkese aynı cezayı uygulamasını kanun koycunun amaçlarının dışında olduğuna hükmetmiş ve kesilen cezayı € 8.000’ya indirmiştir. Bu kararla Yüksek Mahkeme ayrıca ceza hukuku sisteminde, ilk kez kaçak işçi çalıştırana uygulanacak yaptırımın uyarı cezası olması gerektiğini vurgulamaktadır.