KANUN DEĞİŞİKLİĞİ: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 

Mart 2017’de yaptığımız paylaşımda Hollanda Senatosu’nun kanuni mal rejimi olan mal ortaklığı rejiminin kapsamını sınırlayan yasa tasarısını onayladığını yazmıştık. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Hollanda’da yasal rejim olarak edinilmiş mallara katılma rejimi yürürlüğe girmiştir.

1 Ocak 2018 tarihinden önceki evliliklerde uygulanan mal ortaklığı rejiminde eşler malvarlığına ve borçların tamamına ortak olarak sahiptir. Buna göre evliliğin sona ermesiyle tüm malvarlığı ve borçların yarı yarıya paylaşılması gerekmektedir.

1 Ocak 2018 sonrasındaki evliliklerde edinilmiş mallara katılma rejimi (beperkte gemeenschap) uygulanacaktır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, eşlerden her biri diğer eşin evlilik devam ederken edindiği mallara ait değerin yarısına sahip olur. Edinilmiş mallar evlilik devam ederken her bir eşin aldığı maaş gibi karşılığını vererek elde ettiği malvarlığıdır. Eşlerin çalışmasının karşılığında aldığı maaş, sosyal güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarının yaptığı ödemeler mesela edinilmiş mallardır.

Eşlerin evlenmeden önce sahip olduğu mallar ve eşin evlilik devam ederken miras veya bağış yoluyla karşılıksız olarak kazandığı mallar ise eşin kişisel mallarıdır. Diğer eş bu kişisel mallar üzerinde hak sahibi değildir.

Son olarak belirtmek gerekir ki eşler noter huzurunda evlilik sözleşmesi (huwelijkse voorwaarden) yaparak farklı bir rejim belirleyebilirler.