Kanun değişikliği: tutuklunun ilk polis ifadesinde avukat hakkı getirildi!

Kanun değişikliği: tutuklunun ilk polis ifadesinde avukat hakkı getirildi!

erdal-01

Yargıtay, 22 Aralık 2015

Kasım 2015’te Hollanda Yarğıtayı (Hoge Raad der Nederlanden) bir ceza davasında çok önemli bir karara imza atmıştı. Yüksek Mahkeme, kanun koyucuya 1 Mart 2016 tarihine kadar süre vererek yeni bir yasal düzenleme getirmesini karara bağlamıştı.

Buna göre 1 Mart 2016 yılına kadar kanun koyucu, tutuklanan insanların ilk ifadesi alınmadan şüpheli kişin (ilk ifade vermede) avukat bulundurma hakkını saklıyan yasayı yürürlülüğe koyması gerektiğine hükmetmişti.

Yukarda belirtilen karara dayanarak, 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle, polis tutuklunun ilk ifadesini almadan önce, ifade esnasında avukatının bulunabileceğini bildirme ve hakkının olduğunu tebliğ etme yükümlülüğü yürürlüğe girmiştir.

Böyle bir hak özellikle ağir ceza davalarında ve çocuk ceza davalarında çok önemli olduğunun altını çizebiliriz. Haksız yere polis baskısından dolayı, yersiz suç itiraflarının önünün kesilmesi için çok güzel ve faydalı bir uygulamadır.