ĺflas davası nasil işler?

ĺflas davası nasil işler?

kemal-03

ĺflas davası nasil işler?
Eğer alacaklı olduğunuz durumda borҫlu yükümlülüğünü (yani paranızı vermiyorsa) yerine getirmiyorsa mahkemeye iflas başvurusunda bulunabilirsiniz. Belirtmek isterimki Hollanda’da tüzel kişilerin yanında gerҫek kişilere karşı’da iflas davası başlatilabilinir.

Mahkemeye iflas başvurusu yapılmadan önce borҫluyu ihtarnameler gönderilmesi gerekmektedir. Borҫlu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde alacaklının mahkemeye başvurusu ile bir iflas prosedürü başlar. Başvuruda en az 2 tane alacaklının olduğunu bildirilmesi gerekmektedir. Başvuru borçlunun bulunduğu bölgedeki mahkemeye yapılır.

Mahkemeye başvurulduğunda duruşma tarihi belirlenir. Borçlu olan işletmeci ödemeyi gerçekleştireceğini belirttiği takdirde duruşma tarihi 8 hafta sonrasına ertelenebilir. Böylece borçluya 8 hafta süre verilmiş olur yükümlülüğünü yerine getirmek için. Eğer yükümlülüğünü yerine getirmez ise mahkemede duruşma devam eder ve istisnalar dışında iflas istemi hakim tarafından kabul görür.

ĺflas kararıyla birlikte mahkeme tarafindan tasviye memuru (Hollandacası: curator) ve sulh hakimi belirlenir. Bu durumda iflas eden kişi veya şirket malvarlığı üzerindeki işlem yapma haklarını kayıp eder. Tasviye memuru artık iflas eden kişinin yerine hareket eder. ĺcraatlarında tasviye memuru alacaklıların ҫıkarlarını göz önünde bulundurarak hareket eder.

Belirlenen sulh hakimin görevi ise tasviye memurunun icraatlerını gözetmektir. Bazı icraatlar iҫin tasviye memurunun sulh hakiminden izin alması gerekmektedir. Mesela iflas eden şirketin işҫilerine ҫıkış verilecekse sulh hakiminin onayı aranır.

Ayrıca tasviye memurunun diğer alacaklıların iflastan haberdar olması iҫin iflası duyurması gerekmektedir. ĺflas kararı mahkeme katipliğine, ticaret odasına bildirilir ve resmi gazeteye ve Hollanda genelinde dağıtılan gazeteye ilan verilir. Böylelikle iflas prosedüründen habersiz olan alacaklılar iflastan haberdar olurlar ve tasviye memuruna alacaklı oldukları miktarı bildirebilirler.

Tasviye memurunca iflas eden kişinin veya şirketin mal varlıkları ve borҫları kesinleştikten sonra sıra alacaklıların borcu’nun ödenmesine gelir. Borҫlar ödenmeden önce tasviye memuru kendi işlem ücretini alır ve iflas eden kişinin veya şirketin vergi borҫlarını öder. Bunlar ödendikten sonra mal varlığı yeterli ise alacaklıların isteği (kısmen) karşılanır. Borҫlunun mal varlığı yetersiz kılındığında tasviye memuru mahkemeye başvurarak, iflasın sonlandırılmasını talep eder.

Eğer tasviye memuru ilk anlarda kendi masraflarını bile karşılayamayacağına kanısına varırsa, Mahkemeye başvurarak iflasın sonlandırılmasını ister, bunun adi “opheffing wegens gebrek aan baten”dır. Yani, ne zamanki, borҫlunun (şirket veya şahıs) verebileceği veya ondan alınabilinecek hiҫbir şeyi kalmadığında, iflas sonlandırılır. ĺflasın sonlandırılması ise, tekrar herzaman mahkeme kararıyla gerҫekleşir. Eğer böyle bir durumda sizin alacağınız ödenmediyse iflas kaldırıldıktan sonra alacağınızı talep hakkı tekrar doğar sizin iҫin. Bu hakkınız 20 yıl saklıdır.