Ötenaziye yardım etmek suç mudur?

Ötenaziye yardım etmek suç mudur?

erdal-01

Yüksek Mahkeme, 13 Mayıs 2015

Ötenaziye yardım etmek suç mudur?

Bu davada adam annesinin ötenazisinde kendisine yardımcı olmuştur. Kanuna göre ötenaziye yardımcı olmak bir suçtur. Ama Yüksek Mahkeme bu durumda sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar vermiştir. Yüksek Mahkeme adamın annesine yardımını suç olarak değerlendirmemiş ve sanığın içinde bulunduğu durumu mücbir sebeb (overmacht) olarak nitelendirmiş, yani sanıktan böyle bir durumda başka bir davranışta bulunmasının beklenemeyeceğini kararda belirtmiştir (noodtoestand).

Genelde ötenazi yapmak isteyen bir kişi önce doktorlar tarafından muayene edilir ve doktorların vereceği rapor doğrultusunda ötenazinin yapılıp yapılmamasına karar verilir. Doktorlar değelendirme esnasında kişinin ötenazi isteğinin tamamen kendi isteği olup olamadığına dikkat ederler. Hayatını sonladırmak isteyen kişi bu isteğini yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Doktorlar tarafından onay verildiğinde kişiye ilaç verilir ve kişinin uykuda hayatı son bulur.

Kanun gereği ötenazi yoluyla hayatını sonlandırmak isteyen kişi, sadece doktorlardan yardım alabilir. Üçüncü bir şahıs tarafından yardım almak yasak olmakla beraber bu üçüncü kişinin yardım etmesi de suçtur.

Bu davada sanık, annesinin ötenazi isteğinde kendisine yardımcı olmuştur. İlk yargılamada mahkeme, sanığı suçlu bulmuştur. Sanık bu karara karşı temyize başvurmuştur. Yüksek Mahkeme bu durumda sanığa ceze verilmesine yer olmadığına dair karar vermiştir (ontslag van rehtsvervolging).