Polisin araştırma ve elkoyma yetkisi sınırlıdır!

Polisin araştırma ve elkoyma yetkisi sınırlıdır!

erdal-03

Leeuwarden İstinaf Mahkemesi, 22 Nisan 2015

Akıllı telefonların polis tarafınca araştırmaya alınması Avrupa İnsan Hakları Antlaşmasına aykırıdır.

Hollanda Ceza Muhakemesi Kanununa göre polis akıllı telefonlara elkoyabilir ve burdan delil çıkartabilir. Bu durumda akıllı telefon Ceza Muhakemesi Kanuna göre elkoyulacak “nesne” kapsamına girer.

Leeuwarden İstinaf Mahkemesi akıllı telefonların Ceza Muhakemesi Kanuna göre ‘nesne’ olarak kabul edilmesine son verdi. Bu durumda akıllı telefonların ‘nesne’ kapsamında araştırılması Mahkeme tarafından Avrupa İnsan Hakları Antlaşmasına aykırı olarak karara bağlanmıştır.

İstinaf Mahkemesi gerekçeli kararında yapmış olduğu değerlindermede teknoloji dünyasındaki gelişmeleri göz önünde bulundurmuş ve akıllı telefonlarda kişinin özel mesajları ve kişisel bilgilerinde yer aldığı ve bu bilgilerin polis tarafından kullanılması yetkisinin olup olmadığı araştırılmadan polisin bu bilgilere ulaşması ve bunları delil olarak kullanması Avrupa İnsan Hakları Antlaşmasının 8. maddesine aykırı olarak değerlendirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Antlasmasının 8. maddesi ise, kişilerin özel hayatını koruma altına almaktadır.

Böyle bir karar çok prensipli bir karardır ve polisin kullandığı bütün yetkilerin tekrar mahkemece değerlendirilmesi ve insan hakları kriterlerine uygun bir şekilde olup olmadığı karar mekanizması, siyasilerde değil, yargıda olduğunun kanıtıdır. İstinaf Mahkemesinin kararı sonrasında Hollanda Ceza Muhakemesi Kanunun değişmesi ve günümüze uyum sağlaması gerekmektedir.