Rekabet sözleşmesinde hangi kanun geçerli?

Rekabet sözleşmesinde hangi kanun geçerli?

elif-01

Noord Holland Mahkemesi, 8 Eylül 2015

Rekabet sözleşmesinde hangi kanun geçerli?
İşveren bir bakımkurumu işletmektedir. İşveren işçisiyle 1 Temmuz 2014 tarihinde iş sözleşmesini fesh etmiştir. 2012 yılında düzenlenen iş sözleşmesinde ‘concurrentiebeding’ dediğimiz ‘rekabet yasağı’ madde olarak eklenmiştir. Kısaca bu madde çerçevesinde, işçi en az 2 sene boyunca işverenine karşı herhangi bir rakip çalışma yapmamasını içermektedir.

1 Temmuz 2015 tarihinde bu konu ile alakalı yasa değişikliği olmuştur ve bu tarihten itibaren işverenler süreli iş sözleşmelerinde (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) rekabet yasağı düzenlenmesini yasaklamıştır.

Bu dava içerisinde işçi 1 Kasım 2014 tarihinde rekabat etmeme anlaşmasına uymayarak kendine bir bakım işyeri açıp, işverenin eski müşterilerine hizmetlerini sunmuştur. Yani, rekabet yasağını resmen ihlal etmiştir.

1 Temmuz 2015 tarihinden sonra ancak işveren bunun farkına varmıştır. İşveren soluğu mahkemede almıştır ve avukatı aracılığıyla eski işçisine dava açarak işçinin ihlalden doğan tazminatı/sözleşmede geçen cezanın ödenmesi talebinde bulunmuştur.

Mahkeme bu durumun daha henüz yasa değişkliği olmamasına rağmen yeni yasanın gerekçelerinden yola çıkarak işverenin yeterli kadar iş çıkarı sebeblerinin olmadığının kararına varmıştır. Yani bu dava içerisinde eski yasa geçerli olmasına rağmen, İş Mahkemesi yeni yasanın geçerliliğini karara bağlamıştır ve dolayısıyla işverenin aleyhinde karar almıştır.

Dipnot:
Kanımızca hukuken yanlış bir karardır. Bu dava kesinlikle temyiz edilecektir ve temyizde bozulacağından şüphemiz yoktur. Zira, Mahkeme bir taraftan eski yasa geçerli diyerek, yeni yasa üzerinden davanın değerlendirmesi ve karara baglaması, hukuken doğru değildir ve yasaların değişmesini Meclisten alıp, yargının inisiyatifine getirmek gibi bir anlayış sergilemektedir.
Bu davanın devamını takip edeceğiz ve ileride temyiz mahkemesinin kararını sizlerle paylaşacağız!

Tags: