Şirket yöneticilerinin dikkatine!

Şirket yöneticilerinin dikkatine!

kemal-01

Şirket yöneticilerinin dikkatine!

1 Kasım 2015 tarihinde ‘Uitvoeringsweg richtlijn jaarrekening’ uygulamaya girmiştir. Bu yasa, Ticaret Yasasında bazı değişiklikler beraberinde getirmiştir. En önemli değişiklik ise, tüzüksel firmaların finansal tabloları (yani şirketin balansı – winst- en verliesrekening/jaarstukken) yayınlama tarihleriyle ilgilidir. Mali yılı 1 Ocak 2016 tarihinen sonra 13 aydan 12 ay’a indirilmiştir.

Bu yasadan önce Ticari Kanunda yıllık finansal tabloların en geç mali yıl bitiminden 13 ay sonra açıklanması gerekmekteydi. Yani eğer bir B.V.’nin mali yılı 1 Aralik 2012 tarihinden 31 Aralık 2012 tarihine kadar ise en geç 31 Ocak 2014 tarihinde finansal tablonun açıklanması gerekmekteydi. Fakat, bu süre 1 Kasım 2015 tarihinden sonra 13 aydan 12 ay’a düşürülmüştür.

Yani bir B.V.’nin mali yılı 1 Ocak 2016 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2016 tarihinde bitiyorsa, yıllık hesaplarının en geç 31 Aralık 2017 tarihinde açıklanması gerekmektedir.

Önceki paylaşımlarımızda belirttiğimiz gibi, iflas durumunda hesaplarını geç yayınlayan yönetimin şüphesiz görevini başarısız gerçekleştirmiş olarak kabul edilir. Böyle bir durumda yöneticiler şahsi olarak borçlardan sorumlu tutulabilirler. Bundan dolayı mali tablonun verilen süre içerisinde açıklanması büyük önem arz etmektedir.