Sosyala bildirmeden tatile gitmek, pahalıya patlıyor

Sosyala bildirmeden tatile gitmek, pahalıya patlıyor

elif-04

Utrecht istinaf Mahkemesi, 23 Temmuz 2013,

Bu dava içerisinde Belediye bir araştırma sonucu kişinin pasaportunda mühürlerden dolayı (giriş/cıkış mühürleri) yurtdışına gittiği ortaya çıktı. Dava içerisindeki kişi bu seyahatini/tatilini sosyal ödeneǧi aldıǧı belediyeye bildirmediğinden dolayı, belediye aldığı ödeneği bir ay süreliğine yüzde 30 düşürdü.

Bu karara karşı itiraz ve mahkeme prosüdürüne rağmen istinaf mahkemesi yinede Belediyenin almış olduğu kararın doğru ve geçerli olduğunu karara baǧlamıştır.

Not:
Yukardaki kararı ofisimizdeki grup toplantımızda görüstüǧümüzde, sözkonusu şahsın belediyeye pasaportunun verip vermeme hakkını tartıştık. Çünkü, belediyenin araştırma hakkına karşılık olarak, şahısların ‘kendilerini suçlu duruma düşürmeme hakkı’ bulunmaktadır. Yani, kısacası eǧer şahıs pasaportunu vermemiş olsaydı, belediyenin bu şahsın yurtdışına çıktıǧına dair herhangi bir delili olamayacaktı. Maalesef bu davada ‘pasaportu vermeme’ konusu hiç işlenmemiş ve böylelikle hukuki açıdan önemli olan ‘verme veya vermeme hakkının’ olup olmadıǧını içtihat çerçevesinde kesinleşmemiştir.