Sosyalcılar her işe mecbur tutulamazlar!

Sosyalcılar her işe mecbur tutulamazlar!

elif-05

Arnhem İdari Mahkemesi 8 Ekim 2008

Arnhem İdari Mahkemesi 44 yaşındaki sosyal ödenek alan birine çapalama (schoffelen) işi veremiyeceğine dair karara bağladi. Bu davanın konusu: Belediye sosyal ödenek alan bir şahısa çapalama işi önermiş olup adamda bunu kabul etmediği için belediye adamın ödeneğini kesmiştir.

Bu karar, sosyal ödenek alan insanlar için önemli sonuçlar doğurmuştur. Kanun gereği, sosyal ödenek alan insanlar belediye tarafından uygun bulunan bir işte çalışmaları için zorlanabilirler aksi takdirde cezai işleme tabi tutulabilirler ve ödeneklerinden kesinti yapılabilinir. Belediyeler iş önerirken kişinin bu işi yapma isteğinin olup-olmadığını araştırmıyorlar. Belediyeler nezdinde sosyal ödenek alan kişi gösterilen işi yapmak zorunda olarak görülüyor.

Arnhem İdari Mahkemesi bu gidişata dur dedi.

Arnhem İdari Mahkemesi bu kararında 44 yaşındaki şahsın çapalama işini red etmesini haklı buldu. Sebeb olarak ise, davada adı geçen şahsın daha önceki işinde restaurantta ve cenaze işlerinde çalışmış olduğunu göz önünde bulundurarak, ancak bu tür işlerde çalışmaları kendilerinden istenilebilinir. Çünkü kişinin hangi alanda tecrübe sahibi olduğuna bakılmaksızın iş verilemez ve çalışması beklenemez. Çapalama işi bu davada sözkonusu olan şahsın tecrübesi dışında kaldığı için Mahkeme bu şahsı haklı bulmuş ve belediyenin önerdiği işin bu adama uygun bir iş olmadığına hükmetmiştir. Mahkeme belediyenin bu adamın tecrübesine uygun bir iş bulması gerektiğini karara bağlamıştır.

Dolaysıyla belediye bu sebeplerden dolayı kişinin ödeneğini kesemiyeceğine dair karar vermiştir.