Şubat 2010 İOT İkamet Ülkesi İlkesi ve Çocuk parası raporu (Hollandaca): Av. ali Durmuş

Şubat 2010 İOT İkamet Ülkesi İlkesi ve Çocuk parası raporu (Hollandaca): Av. ali Durmuş

Şubat 2010 tarihli İOT raporu. Hollanda’nın sosyal güvenlikte ‘İkamet Ülkesi’ ilkesini yürürlüğe koymasının AB-Türkiye Ortaklık Hukukuna aykırılığına irdeleyen rapor. Yazan: Av. Ali Durmuş. ©2010 IOT Rapport Woonlandbeginsel AKW-Associatie EEG-Turkije

Bu makalelerde ve yazılarda yayınlanan bilgiler kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz olarak tekrar yayınlanabilir ancak bilgilerin ticari amaçla kullanımı avukat Ali Durmuş ve Köse Hukuk Bürosu’nun yazılı iznine tabidir. Avukat Ali Durmuş ve Köse Hukuk Bürosu bu makale ve yazıların içeriği ve yazıların hazırlanması sırasında kullandığı veriler ya da dış kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikler ile basım hataları kapsamında mükellefiyet üstlenmez.

Part of these articles and publications may be published without permission of Mr. Ali Durmuş and Köse Law Office subject to the condition of granting the respective reference to the authors. The commercial use of the data herein is subject to written approval of Mr. Ali Durmuş and Köse Law Office. Mr. Ali Durmuş and Köse Law Office shall not be liable for the content and any errors or shortages in the supplied data, information gathered from external sources, or any kind of printing mistakes.