Tatilde hastalandı, işinden oldu

Tatilde hastalandı, işinden oldu

elif-04

Lahey İstinaf Mahkemesi, 11 Nisan 2008

Tatilde hastalandı, işinden oldu

Bu dava iҫerisinde Lahey İstinaf Mahkemesi bir işçinin tatil esnasında hasta olmasının işverenine bildirmediğinden dolayı işten çıkarma (ontslag op staande voet) için yeterli bir sebep olduğunu karara bağlamıştır.

İşçi işvereninden izin alarak Fas’a tatile çıkmıştır. Tatile çıkmadan önce işveren işçisine mektup gönderek 11 Ağustos tarihinde işbaşı yapmasını bildirmişti. Sebepsiz yere 11 Ağustosta işe başlamadığı takdirde, işten çıkartılacağını bildirmiştir.

Ve tabiiki olan oluyor ve işçi zamanında işbaşı yapmadığından dolayı işten çıkartılıyor. İşçi avukatı aracılığıyla İş Mahkemesine başvuruyor. İşçi sunduğu savunmasında uçakta Fas’a giderken hastalandığını belirtiyor ve Fas’ta birkaç hastanede tedavi gördüğünü bildiriyor. Bu sebepten dolayı, yani hastalığından dolayı zamanında işbaşı yapamadığını savunmasında belirtiyor.

İstinaf Mahkemesi verdiği kararında işçi Fas’a varır varmaz hemen işverenine hastalandığını bildirip ve doktor raporu sunması gerektiğine vurgu yapıyor. Bunun yanısıra işçi işverene kaldığı yerin adresini, iletişim sorununun yaşanmaması için, bildirmesi gerektiğini yazılı kararında öne çıkarmaktadır. Bu gerekçelere dayanarak, yüksek mahkeme işçiye verilmiş olan cıkışın hukuksuz olmadığını kararlaştırarak, işten çıkarmayı onaylıyor.