Türk Mahkemesi Kararının Hollanda’da Tanınması

Türk Mahkemesi Kararının Hollanda’da Tanınması

kemal-05

Yabancı (Avrupa Birliği dışından) bir mahkeme kararı aşağıdaki 3 şartı sağlıyorsa, yargılamanın tekrar yapılması gerekmeksizin bu kararın Hollanda’da tanınması mümkündür:

1.Şart:
Kararı veren Türk mahkemesinin, uluslararası alanda kabul gören bir yargılama yetkisine sahip olması gerekir.

2.Şart:
Hollanda’da tanınacak Türk mahkeme kararının adalete uygun olması gerekir. Kararın adil olup olmadığının tespitinde esas alınan, Hollanda kanunlarında yer alan düzenlemeler ve tabii hukuktan gelen ilkelerdir. Örneğin tarafların yargılama sürecinden vaktinde haberdar edilmemiş olmaları, yargılama hakkında yeterli bilgiye erişememiş olmaları, bu nedenle etkin savunma yapamamaları kararın adil olmadığını göstermektedir.

3.Şart:
Tanınacak Türk mahkeme kararı Hollanda kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Bu şart, kararın isabetliliğini ölçmek için değil, kararın Hollanda’da hukuki yaptırım gücü kazandığında yaratacağı etki düşünülerek getirilmiştir. Kamu düzenine aykırılıkta, Hollanda kanunlarında kapsamı belirlenmiş olan kamu düzeni esas alınır. Çoğu zaman bu şartın sağlanması açısından sorun çıkmaz, mahkeme kararının kamu düzenine aykırı olması istisnaen gerçekleşir. Hollanda mahkemesi, davaya kendisi baksaydı farklı bir karar vereceğini gerekçe göstererek tanımamaya karar veremez.

Bu üç şartın sağlanması durumunda Türk mahkeme kararı Hollanda’da tanınabilir. Bu nedenle, şartların yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi tanıma davasının asli konusunu oluşturur.