Türkiye’de emekli olmak yüzde 40 zamlanıyor!!!

Türkiye’de emekli olmak yüzde 40 zamlanıyor!!!

kemal-04

Türkiye’de emekli olmak %40 zamlanıyor!!!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2016 yılının başından itibaren asgari ücrete yapacağı zam birçok konuyu da yakından ilgilendirmektedir. Net asgari ücretin 1300 TL, brüt asgari ücretin 1818 TL’ye çıkarılacak olması yurtdışı borçlanma bedellerini de önemli ölçüde etkileyecektir.

Sosyal güvenlik kurumları borçlanma bedelini hesaplarken brüt asgari ücreti baz almaktadır ve asgari ücrete yapılacak zam yurtdışında yaşayıp borçlanma yoluyla emekliliğe başvurmak isteyen Türk vatandaşlarının ödeyecegi bedeli de önemli ölçüde zamlı hale getirmektedir. Buna göre, mevcut asgari ücrete göre 13,58 TL olan günlük borçlanma bedeli zamdan sonra 19,39 TL’ye ulaşacaktır.

Yapılacak zam ile, 3600 gün için borçlanma yapacak bir vatandaş 48.888,00 TL yerine 69,804 TL’lik bir bedel ödeyecek, yine 20 yıl borçlanacak bir vatandaş da 97.776,00 TL yerine 139.608,00 TL’lik bir borçlanma bedeli ödeyecektir.

Siz değerli takipçilerimize da etki edeceğini düşündüğümüz planlanan değişiklik öncesi, yurtdışında geçirilen sürelerin borçlanılarak emeklilik başvurusunun şartlarına, içeriğine ve usulune ilişkin bir yazı yazma gereği duyduk.

3201 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

Kimler Başvurabilir?
Türk vatandaşı olanlar veya Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak süretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar (Mavi Kart sahipleri) başvurabilirler.

Hangi Süreler Borçlanılabilir?
-Türk vatandaşı olarak 18 yaşından sonra yurtdışında geçirilen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri,
-Bu süreler arasında veya sonunda her birinde 1 yıla kadar olmak üzere, 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri
-Yurt dışında ev kadını olarak geçirilen süreler borçlanılabilir.

Hangi Kuruma Başvuruda Bulunulmalıdır?
Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa başvurulacak kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Türkiye’de çalışması varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapılacaktır. Borçlanma işlemlerini yapacak kurumlarda aynı kurumlardır.

Aylık Tahsisi ve Aylıga Başlama Tarihi
Kanuna göre aylık tahsisi bağlanılabilmesi için,
-Yurda kesin dönüş yapmış olmak ( bu ifade yurtta daimi olarak ikamet etmek anlamına gelmeyip, yurtdışında bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödememek veya yurtdışından ikamete dayalı bir ödenek almıyor olmak anlamına gelmektedir.),
-Tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması,
-Borcun tamamının ödenmesinden sonra yazılı istekte bulunulmuş olması gerekir.

Bu şartları sağlayan kişiye yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden aydan itibaren aylık tahsis edilir.
Aylık tahsisi almaya hak kazananlar eğer yurtdışında tekrar çalışılırlarsa veya yurtdışında ikamete dayalı bir ödenek alırlarsa aldıkları aylık kesilir. Bu durumun sona ermesi ile tekrar yazılı istekte bulunulması sonucu yazılı isteğin yapıldığı tarihi takip eden aydan itibaren aylık tahsisi tekrar bağlanır.

Tags: