‘ Wet Flexibel Werken’, yeni kanun 1 Ocak 2016

‘ Wet Flexibel Werken’, yeni kanun 1 Ocak 2016

elif-02

1 Ocak 2016 tarihiden itibaren Wet Flexibel Werken kanunu yürürlüğe girecektir. Yeni kanun işçilere iş-saatlerini ve iş-yerlerini değistirmek veya başka yerler ve saatler ayarlamak için talepte bulunma hakkını beraberinde getirmektedir.

Böyle bir başvuruyu, işçinin 6 ay çalıştıktan sonra yapabileceğini belirtiliyor.
İlginç olan ise, işveren böyle bir talebi sadece şirket menfaatlerine olumsuz etkilediğini kanıtlayabildiğinde ve dolayısıyla ağır sebebler ve gerekçeler çerçevesinde ancak red edebilmektedir. Kanun böylece işverenin ‘sudan sebeplerden’ dolayı red etme imkanını kısıtlamayı öngörmektedir.

İşvernin böyle bir talebi red edebilmesi için mesela, işçilerin işgüvenliği tehlikeye girebileceği, mesai saatlerinde ciddi sorunların oluşması veya çalışabilecek kadar iş mevcut olmaması (eğer işçi daha fazla mesai saatleri istiyorsa).
Bu yeni kanun azami olarak 10 işçisi olan işverenler / işletmeciler için geçerlidir.