Yeni kanun: evlenirken dikkat!

Yeni kanun: evlenirken dikkat!

Senato kanuni mal rejimi olan mal ortaklığı rejiminin kapsamını sınırlayan yasa tasarısını onayladı.

Senato, evlilikte kanuni mal rejimini değiştiren tasarıyı kabul etti. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Hollanda’da, Türkiye’de de kanuni mal rejimi olarak kabul edilen ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ uygulanmaya başlayacak. Değişiklikle birlikte eşlerin evlilik öncesi varlıkları (tüm aktif ve pasifler) kanuni mal rejiminin kapsamı dışında bırakılıyor. Eşlerin miras yoluyla kazandıkları ile aldıkları kişisel hediyeler de aynı şekilde ortaklık mallarına dahil edilmiyor.

Uygulamada çiftlerin çoğu evlilik sözleşmesi yapmadan evleniyorlar. Evlilik sözleşmesi olmadığında eşler arasında kanuni mal rejiminin varlığı kabul edilir.

Mevcut rejimde ortaklık, eşlerin evlenirken sahip olduğu ve evlilikten sonra edindiği bütün malları kapsıyor. Bu kuralın istisnasını ise eşlerden birisine miras bırakanın, iradesiyle ortaklık mallarının kapsamı dışında bıraktığı mallar ile ortaklık mallarının kapsamına girmeyen hediyeler oluşturuyor. Örneğin; eğer evlilik öncesi bir şirkete sahipseniz evlilikle birlikte şirket, ortaklık malları arasına giriyor ve boşanma halinde şirketin değeri (hisseleri) %50/50 paylaşılıyor.

Yeni kanunun 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sizleri gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz.