Yeni yasa: 1 Temmuz 2015 tarihi itibaren işveren işçisine mesleki eğitim vermek zorunda!

Yeni yasa: 1 Temmuz 2015 tarihi itibaren işveren işçisine mesleki eğitim vermek zorunda!

elif-04

Yeni yasa: işveren işçisine mesleki eğitim vermek zorunda!

1 Temmuz 2015 tarihin’den itibaren bir işverenin iyi işverenlik ilkesi çerçevesinde (goed werkgeverschap) bazı durumlar’da işçisine mesleki eğitim sunmak zorundadır. Bu mesleki eğitim içerisinde işçi işveren tarafından işini yeterli bir şekilde yapabilmesi ve sürdürebilmesi için mesleki eğitim şarttır. Eğer bir işçi eğitim yetersizliğinden dolayı işini devam ettiremiyorsa, işverenin bir eğitim sağlaması zorunluluğu vardır.

Eğer, işveren mahkeme prosedürü başlatarak, işçinin var olan iş kontratını fesh etme talebinde bulunduğu takdirde, mahkemenin / hakimin değerlendirmeye alacağı bazı konular ele alınacaktır. Bunlardan biri, işveren işçisi için yeterli derecede mesleki eğitim sağlaması göz önünde bulundurarak ve dolayısı ile bahsedilen eğitim için çaba gösterip göstermediğine bakılacaktır. Eğer yeterli derecede çaba gösterilmediği takdirde, hakim iş kontratını fesh etmeyecektir. Bir işçinin yetersiz çalışma sebebi, işverenin sunmadığı mesleki eğitim’den kaynaklanmaması şartı böylece yasalara işlenmiştir.