Yersiz konuşmanın işverene cezası ağır oluyor!

Yersiz konuşmanın işverene cezası ağır oluyor!

elif-05

Den Bosch Mahkemesi, 26 Kasim 2014

Den Bosch Mahkemesi iş / ticaret davasında verdiği kararda, bir işverenin kendi inisiyatifi ile, eski işçisiyle ilgili, yeni işverenine/patronuna eski işçisiyle alakalı negatif bilgi vermenin hukuksuz/haksız (onrechtmatig) olduğunu kararlaştırmıştır ve tazminata hükmetmiştir.

Bu dava içerisinde bir işveren kafasına göre eski işçisinin yeni patronuna, eski çalışanının/işçiye zamanında acil çıkış verdiğini bildirdi ve bu acil çıkış sadece çok ciddi durumlarda verildiğini bildirmişti.

Yeni işverende bu bilgi üzerine işçisi ile olan iş kontratını/sözleşmesini fesh etme kararı aldı. Işçi / çalışan eski işverenine karşı dava tazminat davası açtı.

Mahkeme dava dosyasını inceleyerek, bir işveren hiçbir zaman sorulmaksızın kendi isteği ile yeni işverene bu tür negatif bilgi veremeyeceğini kararlaştırdı. Çünkü, eski işçisiyle hukuken herhangi bir ilgisi kalmadığından dolayı, başkalarına bu tür bilgi verilmesi ve buna dayanarak, yeni işvereni kontratının fesh etmesini, hukuka aykırılık doğurdugunu karara bağladı. Bu işverenin eylemi mahkemeye göre hukuksuzdur (onrechtmatig) ve bu nedenden dolayı, eski işçisinin gördüğü tazmınatı ödemesine hükmedilmiştir.