Yeterli Hollandaca bilmemek, işten çıkarılma nedenidir!

Yeterli Hollandaca bilmemek, işten çıkarılma nedenidir!

suleyman-05

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland, 4 Mart 2015, zaaknummer ECLI:NL:RBNHO:2015:3205

Supermarket zinciri Albert Heijn, yeterli derecede Hollandacaya hakim olmadıkları için bir kac işçisine çıkış vermiştir.

İşçiler bunun üzerine dava açarak, kontratın feshini iptal için mahkemeye başvuru yaptılar. İşçiler, kontratlarının ayrımcılık yapılarak fesh edildiğini savunmaktadırlar.

Ayrımcılık yapılması tabiiki yasaktır, fakat mutlak bir yasak değildir. Bazen işçinin işini tam manası ile yerine getirmesi için yeterli derecede Hollandaca diline sahip olması gerek duyulur, yani bir sekreter gibi.

Objektif manada, bazı durumlarda yasal ayrım yapılabilinir, zira mutlak yasak olan bir durum söz konusu değildir. Ayrımcılık için bu bir meşru sebep olarak görülür. Fakat, supermarkette çalışan işçilerin yeterli derecede Hollanda diline sahip olmaması durumunda ne yapılabılır?

Mahkeme, işçilere şart koşulan yeterli derecenin, kısıtlı temel Hollandaca olduğu kanaatındedir. İşçilerin sorumluluklarını göz önünde bulundurarak koşulan şartın mantıksız olmadığıdır. Albert Heijn bu durumda haklı bulunup, işçilerin şartlara uygun bulunmadıkları için işlerine son verilmesini yerinde bir davranış olarak nitelendirir.

Ayrımcılık söz konusu değildir, diye karara bağlamıştır.

Not:
Mahkemenin gerekçelerini analiz ettiğimizde, bu kanaate varmadan öncesi mahkeme özellikle işçilerin işkontratlarında yeterli Hollandaca bilinmesiyle ilgili maddenin bulunduğunu ve bu maddeyi kabul ederek imzaladıklarını önplana çıkarmıştır. Kısacası, mahkeme ayrımcılık kavramanında ve yorumunda, daha çok sözleşme hukuku (contractenrecht) çerçevesinde değerlendirmiştir. Kanımızca, böyle bir madde olmayan iş sözleşmelerinin feshi bir işveren için kolay değildir ve olmayacaktırda. Nitekim, işçiler bile bile imza attılar ve işlerine son verilebilineceğini kabul etmişlerdir. Sonradan pişmanlik işe yaramiyordur!