Yasa değişikliği: Hollanda’da mahkum olmak artık çok pahalı!

Yasa değişikliği: Hollanda’da mahkum olmak artık çok pahalı!

ali-05

Yasa değişikliği: Hollanda’da mahkum olmak artık çok pahalı!

Hollanda Meclisi iki yeni yasa tasarısını kabul ederek soruşturma, kovuşturma ve cezaevi masraflarını kısmen faillerden tahsil etme olanağını yürürlüğe koymuştur.
Bu düzenlemeler Hükümet Programında öngörülmüştü. Failler/hükümlüler bir de işlenen suçun mağdurlarını da kısmen tazmin etmek zorundalar. Bu doğrultuda hükümlüler tavanı değişebilir günlük azami bir meblağ ödemek zorunda kalacaklar. Azami meblağ hükümlünün hangi mahkeme tarafından mahkum edildiğine bağlı olacaktır.

Devlet Bakanı Dijkhoff tarafından hazırlanan ve kabul edilen ikinci yasa tasarısı hükümlerinin ve reşit olmayan hükümlerinin velileri tarafından en fazla iki yıl boyunca günlük azami € 16,– katkı payı ödemesini düzenlemektedir.

Tags: