İşveren’in vay haline

İşveren’in vay haline

elif-01

İşveren’in vay haline

Bir işçi hasta olduğu andan itibaren, hastalığa ayrılıp Ziektewet ödeneği alma hakkı vardır. Kadrolu olarak çalışan işçinin işvereni hastalık parasını 2 sene boyunca ‘kendi cebinden’ ödeme zorunluluğu sözkonusudur.

Yalnız bununla yetinilmiyor: işveren bunun yanısıra re-entegrasyon mevzuatı gereği ek bir takım şartlara boyun eğmesi gerekmektedir. İşveren bu tür durumlarda bedrijfs-/arbo-arts tarafından yönlendirilmesi şarttır. Bedrijfs/arbo-arts doktor olduğundan dolayı mesleği açısından işçinin rahatsızlıklarını sır tutma yükümlülüğü vardır ve işverene işçinin hastalığının sebebini bildirmesi yasaktır.

Ama bedrijfs/arbo-arts işverene işçinin rahatsızlıklarıyla nasıl bir iş görebeliceğini, kaç saat çalışabileceğini, gereken önemli iş ayarlamaları ve ne zaman iyileşeceği ile alakalı bilgi verebilir. Bu bilgilere dayanarak işveren işçisini nasıl geri ise başlatacağı (re-entegre) ile alakalı değerlendirme yapması zaruridir.

Bundan hariç bir işveren işçinin iş alanını işçinin rahatsızlıklarıyla çalışabilmesi için uyumlu hale getirme yükümlülügü vardır. Bunun yanı sıra işçisine uygun bir iş bulma mecburiyeti sözkonusudur. Eğer kendi işyeri içerisinde uygun bir iş yoksa, başka işyerlerinde uygun bir iş araması ve bulması gerekir.

Başka bir işyerinde uygun bir iş bulunduğunda, halen aynı iş sözleşmesi geçerlidir. Yalnız işçi kesin olarak başka yerdeki işyerinde çalışmaya başladıysa veya eski iş yerine dönme gibi imkan kalmadıysa, yeni işyeri ile bir sözleşme imzalamak zorundadır.

İşveren toplam iki sene işçisinin re-entegrasyonu için çaba göstermesi gerekmektedir ve aynı zamanda işçisin maaşını düzenli olarak ödemek zorundadır. İki sene sonra UWV işveren yeterli çaba gösterip göstermediğini araştırır. Eğer bu araştırma sonucu işveren yeterince çaba göstermediği kanısına varılırsa, UWV işvereni 2 seneden sonra ek olarak bir sene daha maaş ödemeye zorunlu tutabiliyor ve aynı zamanda işveren re- entegrasyon çabalarını devam ettirmeye mecbur kılıyor.

Yukarıda okuduğunuz gibi, hasta bir işçi işverenine maddi ve manevi ağır sorumluluklar getirmektedir. Bu nedenden dolayı, işverenin vay haline.……